3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdiszciplináris kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen

A kedvezményezett neve
Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem
A szerződött támogatás összege
1 849 878 059 HUF
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
GINOP-2.3.2.-15-2016-00022

2017-ben a Pécsi Tudományegyetem és konzorciumi partnere, a Debreceni Egyetem a Széchenyi 2020 program keretében megjelent GINOP pályázaton (GINOP-2.3.2-15-2016-00022, „3D nyomtatási és vizualizációs technológiákat alkalmazó interdiszciplináris kutatási, oktatási és fejlesztési központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen”) 1,85 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el. Ez a támogatás tette lehetővé a PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központ megnyitását a Műszaki és Informatikai Kar kampuszán, amellyel egy mind a műszerekkel való felszereltség, mind a vonatkozó szaktudás szempontjából izgalmas, mindenki számára nyitott, és hatékony szellemi műhely jött létre.

A 3D nyomtatási és vizualizációs technológia, mint jelentős potenciállal rendelkező K+F+I irányvonal és kiemelt szolgáltatás jelent meg az Egyetem fejlesztési portfóliójában, kapcsolódva a „Vállalkozó Egyetem” célrendszeréhez. A PTE 3D projekt célja, hogy ezen a rohamosan fejlődő területen szellemi műhelyként összefogja a legkülönbözőbb szakirányokat és az élvonalban járjon a legújabb technológiák kipróbálásában, implementálásában és innovációjában. 

A 3D technológia alapjaiban fogja megváltoztatni a műszaki, az egészségügyi, művészeti területek tevékenységét és látványos hatással lesz mindannyiunk mindennapi életére. Olyan 
komplex tartalom, amely képes megszólítani a művészeket, természettudósokat, orvosokat, de akár a közgazdászokat is. Nemcsak az additív gyártástechnológia fontos; a modern képalkotási megoldások, a látványtervezés és dizájn, műszaki tervezés, új művészeti formák, hogy csak néhányat említsünk a lehetőségek közül. A pécsi 3D projekt fő erőssége és egyedisége abban rejlik, hogy nem csupán egyes részterületekre koncentrál, hanem több területen is nemzetközi színvonalú kutatás-fejlesztésre képes a résztvevő egyetemi karokon felhalmozódott tudás révén. Szorosan kapcsolódik más egyetemi, karok közötti interdiszciplináris projekthez és pályázathoz - mint például a PTE ÁOK Medi Skills Lab (gyakorlatos orvosképzés), PTE E-Health projektek, a Neurorehabilitációs és ember-gép kutatási központ, vagy a Zinemath Zrt.-vel (orvosi képalkotás, műtéti vizualizáció) és az Ottobock Hungária Kft.-vel kialakított oktatásfejlesztési együttműködés (protézis és gyógyászati segédeszközök fejlesztése).

PTE weboldala: http://pte3d.hu/

A Debreceni egyetemen :
Egyes mozgásszervi betegségek klasszifikációjának kézzelfogható 3D modellekkel való megjelenítése; fejlődési rendellenességek 3D modellekkel történő szemléltetése; a 3D nyomtatás alkalmazása új csontsebészeti műtéti eljárások kidolgozása során; 3D modellek felhasználása komplikált esetekben műtéti tervezéshez; egyedi implantátumtervezés 3D nyomtatás segítségével. A fogászati tömőanyagok mechanikai tulajdonságai, a szilárdsági adatok (hajlító, nyomó, diametrális húzó), a polimerizációs zsugorodás, illetve a konverzió kulcsfontosságú. A tömőanyagok gyanta fázisának nanorészecskékkel történő módosításával a kompozitok mechanikai tulajdonságaink a javítására nyílik lehetőség.
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 20:26