„Az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése a kardiovaszkuláris és nőgyógyászati megbetegedések megelőzésében, azonosításában és kezelésében a határon átnyúló területeken”

A projekt angol címe: „Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”
A projekt azonosító száma: ROHU401
Konzorciumvezető: Temesvári Kardiológiai Intézet
Kedvezményezettek: Debreceni Egyetem, Nagyváradi Megyei Sürgősségi Klinika
A támogatási összeg: 3 000 000 EUR
A Debreceni Egyetem költségvetése: 600 000 EUR
A projekt időtartama: 2019.03.01. - 2021.07.31.

A Temesvári Kardiológiai Intézet (Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara), mint főpályázó, a Debreceni Egyetemmel és a Nagyváradi Megyei Sürgősségi Klinikával (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea), mint partnerintézményekkel sikeres pályázatot nyert az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretén belül. A projektben a Debreceni Egyetem részéről a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, valamint a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika vesz részt.

A projekt átfogó célja az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése a kardiovaszkuláris és nőgyógyászati megbetegedések megelőzésében, azonosításában és kezelésében. A cél elérése érdekében, a konzorciumi partnerek az infrastrukturális fejlesztések mellett, intenzív tapasztalatcserével és tudásátadással kívánják előmozdítani az intézmények közötti, határon átnyúló együttműködést. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, valamint a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika a projekt keretében az egészségügyi ellátáshoz használt műszerek beszerzése mellett workshopok keretében kívánja átadni a rendelkezésre álló szaktudást a projektpartnerek számára.

A projekt várható eredményei:

  • a legkorszerűbb gyermekgyógyászati kardiovaszkuláris sebészeti kapacitás létrehozása a program intervenciós területén;
  • korszerűbb egészségügyi szolgáltatások a Hajdú-Bihar megyében élők számára;
  • több egészségügyi szűrővizsgálat és tájékozottabb emberek a betegségek megelőzésével és diagnosztizálásával kapcsolatban;
  • az egészségügyi infrastruktúrához való könnyebb hozzáférés a hátrányos helyzetű csoportok számára;
  • a projektpartnerek közötti tudásátadás, valamint az orvosi személyzet képzésinek eredményeként elért magasabb intézményi kapacitás.
  • További információk az Interreg programról a www.interreg-rohu.eu oldalon érhetőek el.
  • Jelen összefoglaló tartalma nem feltétlenül felel meg az Európai Unió hivatalos álláspontjának.

Közlemény a projekt zárásáról

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 23. 07:39