DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma infrastrukturális fejlesztése

A kedvezményezett neve
Debreceni Egyetem
A szerződött támogatás összege
500 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tartalmának bemutatása
DE Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma infrastrukturális fejlesztése
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-4.2.3-22-2022-00003

A Debreceni Egyetem a kezdetektől fogva jelentős hangsúlyt fektet a tanárképzésre.  

A pedagógusképzésben kiemelkedő szerepet játszanak a gyakorlóiskolák, közülük az egyetemi fenntartású Balásházy János Gyakorló Technikum, Gimnázium és Kollégium, amely többcélú intézményként a szakképzési feladatellátással a szakképzésben is részt vesz, valamint az intézmény speciális helyzetéhez a sportiskolai kerettanterv alapján működő gimnáziumi osztályok is hozzájárulnak.

 

A projekt célja – illeszkedve a felhívásban megfogalmazott célokhoz –, hogy az egyetem által fenntartott Intézmény, mint gyakorlóiskola a valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése a Debrecen, Mezőgazdász utca 1. szám alatt található feladatellátási helyen megvalósuljon.

 

Az épület felújítással érintett helységeinek állapota elavult, elmaradott infrastruktúrával rendelkeznek, akadálymentesítésre szorulnak.

A Debreceni Egyetem célul tűzte ki a fenntartásában álló Intézmény központi oktatási épülete energetikai rendszereinek felújítását, mivel az épületekben található rendszerek elavultak, nem illeszkednek a mai kor elvárásihoz. Fejlesztésük nem csak a hatékony energiafelhasználás miatt fontos és elengedhetetlen, hanem általuk a biztonságosabb, gazdaságosabb üzemeltetés követelménye is lehetővé válik. A jól átgondolt belső terek kialakításával lehetőség nyílik a nagyobb számú vizesblokk elhelyezésére, szem előtt tartva a folyamatosan magas tanulói létszámot.

Az intézmény gyakorlati képzéssel, oktatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztésével elérni kívánt eredmények hozzájárulnak a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” középtávú szakpolitikai stratégiában megfogalmazott célok teljesítéséhez.

 

Szakmai vezető: Törös Attila, főmérnök

E-mail: törös.attila@fin.unideb.hu

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 11:09