DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája infrastrukturális fejlesztése

A kedvezményezett neve
Debreceni Egyetem
A szerződött támogatás összege
800 000 000
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-4.2.3-22-2022-00001

A Széchenyi 2020 Program keretein belül a Debreceni Egyetem 800 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás az EFOP-4.2.3-22-2022-00001 azonosító számú „DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája infrastrukturális fejlesztése” című pályázat által megvalósítandó fejlesztések fedezetéül szolgál.

A fejlesztés célja, hogy a pedagógusképzésben kiemelkedő szerepet játszó Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájának (továbbiakban: Intézmény) mindhárom feladatellátási helyén, azaz a Debrecen, Csengő utca 4., a Debrecen, Kossuth Lajos utca 33., és a Debrecen, Arany János tér 1. szám alatt található ingatlanokon infrastrukturális fejlesztésekre kerüljön sor. A projekt keretében a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt bizonyos termek, közlekedők felújításra, valamint digitális eszközök (laptop, tablet, töltőszekrény, projektor, LCD kijelző, videokamera, digitális fényképezőgép, memóriakártya), iskola bútorok (tanulói székek, asztalok) beszerzésre, továbbá a projektarányos komplex akadálymentesítés megvalósításra kerülnek.

Az Intézmény gyakorlati képzéssel, oktatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztésével elérni kívánt eredmények elősegítik a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” középtávú szakpolitikai stratégiában megfogalmazott célok teljesítését, hozzájárulva a felsőoktatási részvétel növelése, valamint a pedagógus hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáinak és gyakorlati készségeinek javításához. Így az Egyetem a pályázattal megújítani és modernizálni kívánt, valamint hatékony pedagógiai eszközökkel ellátni biztosított oktatási környezettel egyúttal népszerűbbé teheti a fiatalok számára a pedagógusi pályát, amellyel közvetlenül szolgálhatja a pedagógus utánpótlás biztosítását, várhatóan ezzel csökkentve a problémát jelentő pedagógushiányt. 

Szakmai vezető: Törös Attila, főmérnök
E-mail: törös.attila@fin.unideb.hu

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 12. 11:04