Debrecen Venture Catapult Program

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
3 667 886 309 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.6.1-16-2016-00022

A „Debrecen Venture Catapult Program” című projekt központi célja az intézmény eredményességének, önfenntartó képességének javítása. Ennek részét képezi a kutatási és innovációs kapacitások fejlesztése, az inkubáció, a tudás- és technológiatranszferrel összefüggő tevékenységek javítása, valamint az intézmény tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységének erősítése. A projekt megvalósításának ideje 2017. április 1. és 2023. február 28. közötti időszak. Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projekt az EFOP- 3.6.1-16 kódszámú felhívás keretében részesül 3 667 886 309 Ft-os támogatásban, 85%-ban uniós, 15%-ban hazai központi költségvetési forrásból való finanszírozással valósul meg.
A projekt tevékenységei 4 fő tevékenységcsoport mentén kerülnek megvalósításra:
Kutatási kapacitások bővítése; Innovációs ökoszisztéma fejlesztése, inkubáció; Tudás és technológia-transzfer javítása; Horizontális, általános célok teljesítése.
A világ vezető felsőoktatási intézményei által diktált versenyben a Debreceni Egyetem készen áll arra, hogy a kutatási eredmények hasznosítása és a tágabb értelemben vett tudástranszfer a társadalmi és gazdasági igényeket szolgálja. A megvalósuló projekt egyik kiemelkedő célja a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása, a tudományos produktivitás növelése, valamint a doktori fokozatszerzési arány növelése. Az Innovációs Ökoszisztéma Központ kialakításával hiánypótló, támogató infrastruktúra jön létre az egyetemen, amely az ötletgazdákat (hallgatók, kutatók) segíti céljaik megvalósításában, egyebek között Egyetemi Hallgatói Inkubációs Ösztöndíj Program létrehozásával, innovációs, motivációs, tudásteremtési és tudásmegosztási-együttműködési kulcskompetenciák fejlesztésével, valamint képzési, tanácsadási szolgáltatás nyújtásával. Létrejön egy egyetemi inkubátor, amely életképes ötleteket keres és segít az azokat megvalósító csapatoknak lerövidíteni a piacra lépéshez szükséges időt. További projekt cél az egyetem tudománynépszerűsítő és ismeretterjesztő, tudásközvetítő tevékenységének erősítése, a társadalmi innováció (social innovation) megerősítése a felsőoktatásban, valamint a felsőoktatási tudásbázis bővítése.
A projekt keretében kiemelt hangsúlyt kapnak az egészségiparhoz kapcsolódó fejlesztések és a külföldi egyetemekkel való kooperáció, közös kutatások, publikációs tevékenységek előmozdítására és a nemzetközi jelenlét biztosítására. A projekt eredményeként várhatóan nő a projektben részt vevő fiatal és szenior kutatók hazai és nemzetközi láthatósága (konferencia-részvételek, kurzusok), valamint nemzetközi beágyazottsága.


A projektről bővebb tájékoztatás Jutkusz Lilla szakmai vezetőtől kérhető.
Elérhetősége: +36/30/140-22-59; jutkusz.lilla@fin.unideb.hu

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 28. 10:09