A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
7 600 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-4.2.1-16-2017-00015

A fejlesztés keretében a Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúrája kerül fejlesztésre, bővítésre a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében. A megvalósítandó fejlesztés számtalan új lehetőséget teremt az felsőoktatási képzés területén, kiszélesíti a gyakorlati képzés lehetőségeit, elősegíti a felsőoktatás kibocsátásának minőségi javulását és az erre épülő munkaerő-piaci kapcsolatmenedzsment és technológia-transzfer tevékenységeket.

A fejlesztés a Debreceni Egyetem több szervezeti egységét is érinti:

1. Az Általános Orvostudományi Kar skill laborjainak fejlesztése, bővítése három szervezeti egységet érintene:
 
Az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ területbővítése a jelenlegi helyszínén (Szemészeti Klinika épületének oldalszárnya) nem lehetséges tovább, ezért ez a Sebészeti Műtéttani Tanszék „B” épületének rekonstrukciójával egybekötötten valósulna meg egy új emelet (opcionálisan magastetőtér beépítés) kialakításával. A fejlesztés végeredményeként a skill laborfejlesztési koncepció is maradéktalanul teljesülne, hiszen egy kubatúrában lennének az általános orvosi skill eszközei és egy másik kubatúrában pedig az operatív jellegű beavatkozások szimulátorai, eszközei, igazodva a debreceni orvosképzőhely campus adottságaihoz.
A Sebészeti Műtéttani Tanszék „A” részlegét is magában foglaló épület I. emeletén még elfekvő raktárként funkcionáló terület oktatási infrastruktúra-bővítésre irányuló hasznosítása.
A Sebészeti Műtéttani Tanszék „B” épületének a modern sebészeti skill képzéshez igazodó korszerűsítése, az oktatás feltételeinek javítása, emeletráépítés / magastetőtér kialakítása és beépítése, ami egyúttal az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ területbővítéseként szolgálna.
A Szemészeti Tanszék területén meglévő helyiség átalakítása és szükséges gyakorló műtői eszközökkel való felszerelése szemészeti műtéttani skill labor létrehozására.
Az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ meglévő helyiségeinek szükség szerinti megújító kifestése, nyílászárók szükség szerinti javítása, mágneskártyás beléptető rendszer kialakítása.
Az új infrastruktúrában WiFi elérés is kialakításra kerül. Az új infrastruktúra lehetőséget ad a régi épületek akadálymentesítésére és a gyermekbarát helyiségek (pelenkázó, gyermekmegőrző) biztosítására.

2. A Klinikai Központban új oktatási terek létrehozása indokolt, melyet jelen projekt keretében kívánunk megvalósítani a Klinikai Központ épületének átépítésével. Az új termek a fent felsorolt tevékenységeknek és hallgatóknak biztosít majd új helyszínt.
A tervek szerint a Debreceni Egyetem területén található gázfogadó épület helyén kívánunk egy többfunkciós Learning Centert létrehozni, melynek keretében egy háromszintes, előadó és szemináriumi termekkel kombinált hallgatói tér kerül kialakításra
3. A Fogorvostudományi Kar esetében a gyakorlati képzést szolgáló eszközök, műszerek beszerzésére kerül sor.
4. Az Egészségügyi Karon Skill Labor kialakítása valósul meg, célja egy szimulációs központ kialakítása, felújítása, a hallgatói kiszolgáló rendszerek fejlesztése (szerver, tárhely kapacitások bővítése), valamint a betegbiztonság, a betegelégedettség, a magyar betegellátás színvonalának javítása.
5. A Népegészségügyi Karon új Gyógytornász Skill Labor kerül kialakításra. Mind az infrastrukturális felújítások, mind pedig a képzéseket támogató laboratóriumok eszközállományának fejlesztése megtörténik.
6. A Gyógyszerésztudományi Karon az informatikai rendszer fejlesztése fog megvalósulni, amely során a gyógyszerészképzéshez kapcsolódó gyógyszer expediáló és számítógépes adminisztrációs skill laborokat szereljük fel a megfelelő informatikai háttértámogatással. Ezen laborokat fejlesztjük a beszerzésre kerülő mérlegekkel és a gyógyszerészhallgatók gyakorlatorientált képzéséhez szükséges mérőberendezésekkel.
7. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon megvalósítani kívánt gyakorlati képzőhely korszerűsítések a fejlesztés által közvetlenül érintett tanszékek és tudományterületek mellett az állattenyésztési, növénytermesztési és kertészeti tudományterületekhez egyaránt kapcsolódnak. Ezek zömében labor, kísérleti, analitikai eszközök beszerzését jelentik.
8. A Műszaki Karon a gyakorlatorientált mérnökképzési infrastruktúra és hallgatói terek kialakításának célja a jelenlegi és új hallgatók munkaerő-piaci versenyképességének növelése, továbbá a hallgatói létszám csökkentésének megfékezése.
9. Természettudományi Karon a képzési anyagok és eszközök megújítására kerül sor.
10. Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon diagnosztikai és mozgásterápiás eszközpark bővítése fog megvalósulni.
11. A Bölcsészettudományi Kar által megfogalmazott infrastrukturális, műszaki és informatikai fejlesztések célja a tanárképzéshez kötődő elméleti és gyakorlati képzés, valamint az oktatás és kutatás színvonalának emelése.
12. A projekt keretében általános informatikai fejlesztés fog történni, ami az intézmény egészét érinti:
- Egyetemi vezetékes hálózati végpontok sávszélességének növelése, elavult eszközök cseréje
- Gerinchálózati kapcsolatok sávszélességének növelése 40 GE technológiák bevezetése, gerinchálózati aktív eszközpark korszerűsítése
- A Debreceni Egyetem WiFi rendszerének fejlesztése, elavult bázisállomások cseréje, kültéri és beltéri lefedettség növelése
- Multimédiás tananyagok minőségének javítása
- Nagy felbontású, késleltetés nélküli, élő közvetítés lehetőségének megteremtése.

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 20:26