Duális képzések fejlesztése a Debreceni Egyetemen

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
402 635 998 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.5.1-16-2017-00007

Az „Duális képzések fejlesztése a Debreceni Egyetemen” című projekt központi célja a felsőoktatási rendszer fejlesztése, a felsőfokú végzettségűek számának növelése valamint a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésének javítása. A projekt megvalósításának ideje 2017. február 1. és 2021. szeptember 30. közötti időszak. Az EFOP-3.5.1-16-2017-00007 azonosítószámú projekt az EFOP- 3.5.1-16 kódszámú felhívás keretében részesül 402 635 998 Ft-os támogatásban, 100%-ban uniós finanszírozással valósul meg.

A projekt operatív céljai között fogalmaztuk meg az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítását, a duális képzés: a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítését, és a szakmai oktatás: a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítését. Az operatív célok megvalósítása érdekében szakmai célként a következőket fogalmaztuk meg: a munkaerő-piaci elvárások megismerése érdekében workshopok szervezése; a munkaerő-piacon elvárt készségek fejlesztését segítő programok beemelése a tantervekbe; mérési módszer kidolgozása a KKK relevancia és a munkaerő-piaci elvárások teljesülésének mérésére; lemorzsolódás kezelése a duális szakok esetében; együttműködő partnerek felkutatása; kooperatív képzés módszertanának kidolgozása; ösztöndíj rendszer kialakítása; a gazdasági szervezetek szakembereinek felsőoktatási képzésbe való bevonása, a felsőoktatásban résztvevő képzők szakmai és pedagógiai képzése; gyakorlatorientált tananyagok készítése a fejlesztéssel érintett duális mesterszakok esetében. A projekt céljainak megvalósítása 5 alprojekt keretében történik, amely közül 4 alprojekt a fejlesztéssel érintett duális mesterszak alapján egy-egy karhoz (műszaki, gazdaságtudományi, természettudományi, agrár) kapcsolódik, az ötödik horizontális alprojekt megvalósítása központilag történik. A duális képzések koordinálása érdekében létrehozzuk a Duális Koordinációs Központot, melynek célja a képzések szakmai felelőseinek (mind intézményi mind a vállalati oldalon) együttműködésének biztosítása. Feladatai közé tartozik a szakmai megvalósítók kiválasztása, duális képzésbe belépő hallgatók előszűrése, duális képzések szakmai felügyelete, duális tantervek jóváhagyása, kapcsolattartás a gyakorlati képzőhelyekkel, mentorok munkájának támogatása, irányítása, duális képzésekhez kapcsolódó adminisztráció végzése. A megvalósítás során az Intézményünk nagy tapasztalattal rendelkező saját erőforrásra támaszkodik. Szakemberei az Egyetem különböző szintű szervezeteinek a munkavállalói, akik a projekt megvalósítása érdekében projektlebonyolító szervezeti rendben dolgoznak a megvalósításon a projektmenedzsment és a szakmai vezető irányítása mellett. A projekt számszerűsíthető eredményei és indikátorai: 21 db partnerszervezetek bevonása; 203 fő részvétele képzők képzése programokban, amelyet sikeresen elvégzők száma 162 fő; 10 fő vállalati szakember vagy új mesteroktató bevonása; 13 db tananyag fejlesztése, amelyet 200 fő használ; 10 db duális mesterszak fejlesztése; duális formában indított képzésbe belépő hallgatók száma 72 fő; az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma 120 fő; a felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma 10 db.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 20:26