Egészségügyi humánerőforrás fejlesztés a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
149 999 999
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-1.10.2-17-2017-00021

Az „Egészségügyi humánerőforrás fejlesztés a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában” című projekt célja az érintett területeken a betegellátás folyamatosságának, biztonságának és minőségének fokozása, a dolgozói leterheltség csökkentése és ezzel a betegre fordítható egységidő növelése, valamint az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének javítása. A humánerőforrás fejlesztéseken keresztül valós szükségleteken alapuló, fenntartható betegellátás valósulhat meg a régióban, távlatilag pedig mindezek révén növelhető a lakosság egészsége, életminősége. A projekt megvalósításának ideje 2018. január 1. és 2020. április 30. közötti időszak. Az EFOP-1.10.2-17-2017-00021 azonosítószámú projekt az EFOP-1.10.2-17 kódszámú felhívás keretében 149 999 999 Ft-os támogatásban részesül, amely révén 85%-ban uniós, 15%-ban hazai központi költségvetési forrásból kerül finanszírozásra.
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ az érvényes szakmai struktúra legtöbb egészségügyi szolgáltatásához rendelkezik a minimálkövetelmények teljesítéséhez szükséges személyi feltételekkel, ám az országos szakorvosi hiányszakmák körébe tartozó ellátások jelentős humánerőforrás hiánnyal működnek. Az ott végzett munka így óriási leterheltséget jelent, amelyet az újonnan jelentkező feladatok ellátása és a távozó kollégák együttes hatása nehezít, így elsősorban ezen szakmák vonatkozásában pályázott az Intézmény támogatott szakorvosi álláshelyek betöltésére.
A betervezett munkaerő fejlesztéseken keresztül - a fentieken felül - két, a betegellátást közvetlenül érintő szervezeti változás humánerőforrás vonatkozásait is szükséges kezelni. Ugyanakkor nem csak az új kollégák felvétele jelent kihívást, a meglévő munkatársak megtartása még nehezebb feladat, ezért olyan munkakörökben dolgozók számának növelése is megvalósul a pályázat keretében, akik az orvosok, nővérek tevékenységét támogatják, kiegészítik.
A hiányzó és a megerősödő funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében a 11 új szakember foglalkoztatásához nyújtott átmeneti bértámogatás révén az egészségügyi humánerőforrás mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások valósulnak meg. Mindennek eredményeként csökken a Klinikai Központ keretében a betöltetlen álláshelyek száma, javulnak a munkaerő megtartását szolgáló feltételek, illetve erősödik a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága. A pályázati támogatás így közvetetten hozzájárul az életesélyek és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez.

A projektről bővebb tájékoztatás Dr. Nádházy Zsolt projektmenedzsertől kérhető.
Elérhetősége: +36/52/411-717/55426; nadzsolt@med.unideb.hu

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 20:26