A genom instabilitás és a karcinognezis molekuláris térképezése, MolMedEx TUMORDNS

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
1 500 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
GINOP-2.3.2-15-2016-00020

A KONZORCIUM TAGJAI (SZBK, SZTE, DE) FŐ CÉLUL TŰZTÉK KI, HOGY A GENOM INSTABILITÁS ÉS A KARCINOGENEZIS MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSAINAK KUTATÁSÁBAN KÖZÖS EGYSÉGKÉNT IS A NEMZETKÖZI ÉLVONALBA KERÜLJENEK, ÉS EREDMÉNYEIK MIELŐBB HOZZÁJÁRULJANAK AZ EGYÉNRE SZABOTT TUMORTERÁPIA SIKERÉHEZ. Erre a résztvevők tudásának szinergiahatása okán van meg minden remény, azon felül, hogy a konzorcium meghatározó résztvevői már most is nemzetközileg elismert szaktekintélyek.
 A projektcél megvalósítása  érdekében a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karáról három Intézet, az Orvosi Vegytani Intézet, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet valamint az Onkológiai Intézet segíti a megvalósítás.

A Virág László vezette DE ADP-RIBOZILÁCIÓS KUTATÓCSOPORT kutatásainak fókuszában a DNS károsodás által elindított jelátviteli folyamatok és ezek sejtsors-meghatározó döntési mechanizmusai állnak. Vizsgálati rendszerként leggyakrabban emlős sejtekben oxidatív stresszágensekkel, fizikai mutagénekkel (pl. UV sugárzással), kémiai mutagénekkel (pl. daganatterápiában használt kemoterapeutikumokkal) kiváltott sejtdiszfunkciós és sejthalál modelleket alkalmaznak.

A Szöllősi János vezette DE DAGANAT IMMUNTERÁPIÁS KUTATÓCSOPORT tanulmányozza a sejtmembránon keresztül történő jelátviteli folyamatok mechanizmusát modern biofizikai módszerekkel. Vizsgálják az epidermális növekedési faktor receptor családba tartozó receptor tirozinkinázok (pl. epidermális növekedési faktor receptor (EGFR vagy ErbB1), ErbB2, Erbb3 és ErbB4 fehérjék) sejtfelszíni topográfiáját, konformációját és jelátviteli mechanizmusát.

Az Uray Iván vezette DE ÚJ RÁKMEGELŐZŐ STRATÉGIÁK KUTATÓCSOPORT új molekuláris daganetterápiás célpontok felismerését, valamint kis toxicitású, szinergikus gyógyszerkombinációk azonosítását tűzte ki célul. Kísérleti rendszereik premalignus emlősejt kultúrák in vitro sejtproliferációval és lipid anyagcserével összefüggő markereit, illetve humán tumorok létrejöttében releváns transzgenikus állatmodelleket foglalnak magukban.

A pályázat keretében a DE-n tervezett kutatások infrastruktúrális hátterét is erősíteni kívánjuk. 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 05. 14:55