A gyógyszerkutatás újabb irányai: peptid-fehérje kölcsönhatások a magasabb rendű fehérjeszerveződések szabályozásában- PHARMPROT teaming

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
879 997 930 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
GINOP-2.3.2-15-2016-00044

A PHARMPROT célja a magasabb rendű fehérjeszerveződések peptid-fehérje kölcsönhatások által irányított molekuláris szabályozó mechanizmusainak feltárása és ezeken alapuló, gyógyszerkutatásban is közvetlenül használható in silico eljárások és laboratóriumi szűrőmódszerek kidolgozása.
A legújabb gyógyszerfejlesztések egy adott kórképhez tartozó fehérjék közül egyszerre többet céloznak meg, melyek között genetikai vagy fizikai kapcsolat van. A jelátvitel során képződő, magasabb rendű fehérjeszerveződések tumorokban, neurodegeneratív betegségekben és immunfunkciókban, valamint a sejtdifferenciációban egyaránt szerepet játszanak; hatásmechanizmusaik azonban jórészt ismeretlenek. A Debreceni Egyetem biokémiai, biofizikai, élettani, és kémiai kutatócsoportjainak összefogásával olyan konzorciumot hoztunk létre, amely alkalmas ezen rendszerek átfogó, atomi szinttől a funkcionális mérésekig történő vizsgálatára. A PHARMPROT célja a magasabb rendű fehérjeszerveződések molekuláris szabályozó mechanizmusainak feltárása és ezeken alapuló, gyógyszerkutatásban is közvetlenül használható szűrőmódszerek kidolgozása. Ez a projekt a biokémia és sejtbiológia legújabb irányait követi, melynek nemzetközileg is kiemelkedő jelentősége lehet mind az alapkutatásban, mind a gyógyszerfejlesztésekben.

A PHARMPROT konzorcium általános törvényszerűségeket keres a vizsgált rendszerek szisztematikus analízisével, melyek a fehérjeszerveződések több szintjére kiterjeszthetők és a gyakorlatban is alkalmazhatók. Ez magában foglalja az in silico tervezést, szerkezeti és oligomerizációs vizsgálatokat és ehhez kapcsolódó funkcionális méréseket. Egyedi a projekt kiindulópontja, mely heterogén, stabil szerkezettel nem rendelkező struktúrák – melyek jelentőségét szintén az utóbbi években ismerték fel – kritikus szabályozó szerepén alapul. A projekt újszerű célkitűzése a  gyógyszerkutatásban magasabb rendű fehérjeszerveződésekre is használható szűrőmódszerek kifejlesztése és ezen rendszerek gyógyszercélpontként történő alkalmazása.

 

A megvalósuláshoz kapcsolódó dokumentumok itt érhetőek el. 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 05. 14:54