Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein

A kedvezményezett neve
ELTE, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A szerződött támogatás összege
1 654 001 226 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002

Az ELTE, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az informatika, számítástudomány diszciplináris területein együttműködik a doktori képzés, a tudományos diákköri tevékenység és a tehetséggondozás fejlesztésében. A pályázat keretében támogatást kapnak a BSc, MSc hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók és a témavezetőik a kutatói teljesítményük fokozása érdekében.

Általános célok
A tervezett projekt elsődleges célja olyan eszközrendszer kialakítása, amely hozzájárul a minőségi tudományos utánpótlás-nevelés korszerűsítéséhez a konzorciumot alkotó partnerintézményekben és a konzorciumban magában, továbbá lehetőséget biztosít a tehetséges hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók számára mind az egyedi, mind a közösségi tudományos fejlődésre.  A kitűzött célok megvalósulása mind számában növeli a potenciális kutatói utánpótlást jelentő közösségeket, mind az általuk felmutatott teljesítmény minőségi mutatóit javítja, ezáltal hozzájárul az érintett felsőoktatási intézmények belső megújulásához. További célunk tehetségsegítő programok kialakítása, a meglévő programok továbbfejlesztése. A projekt egyben szolgálni kívánja a hazai- és nemzetközi kutatói mobilitást, a hazai- és nemzetközi kutatói együttműködést, illetve kutatói közösségek együttműködését.
A projekt részcéljai
A tervezett projekt egyik célja a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése, különös tekintettel a pályázati felhívásban szereplő szempontokra.  Tervezzük továbbá a tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységét támogató tevékenységek fejlesztését, a szakkollégiumok színvonalának emelését és minőségének javítását. Fokozottabban be kívánjuk vonni a tehetséges hallgatókat a képzési és kutatási folyamatba, magas szintű  szakmai segítséget nyújtva demonstrátori, gyakorlatvezetői és laborgyakorlat-vezetői munkájuk támogatásához. Fejleszteni kívánjuk a kutatói teljesítményt fokozó közegeket.  Tudományos műhelyeket, szakmai csoportokat tervezünk létrehozni a jobb együttműködés ösztönzésére és a hatékony kutatómunka segítésére.  A tudományos/szakmai műhelyek és csoportok mentorok (témavezetők) és hallgatók, PhD hallgatók, doktorjelöltek közösségei.  A felsorolt részcélok elérése érdekében eszközrendszert dolgozunk ki.

Stratégiai környezet

A Debreceni Egyetem részéről a Debreceni Egyetem Informatikai Kara, a Karon működő Informatikai Tudományok Doktori Iskola. Az Informatikai Karon hat tanszék és egy kihelyezett tanszék működik. Az IK létszámadatai (91 fő), oktatói létszám: 76 fő, egyetemi tanár: 6 fő, egyetemi docens: 6 fő, adjunktus: 38 fő, tanársegéd: 14 fő, professor emeritus: 1 fő, tudományos főmunkatárs: 1 fő, adminisztráció: 15 fő.

Az oktatás alapadatai a DE IK-n:

Alapképzés

 • Gazdaságinformatikus (BSc)
 • Informatikus könyvtáros (BA)
 • Mérnökinformatikus (BSc)
 • Programtervező informatikus (BSc)

Mesterképzés

 • Gazdaságinformatikus (MSc)
 • Informatikus könyvtáros (MA)
 • Mérnökinformatikus (MSc)
 • Programtervező informatikus (MSc)
 • Informatikatanár (MSc)
 • Könyvtárpedagógia tanár (MA)

Osztatlan képzés

 • Informatikatanár – osztatlan tanárképzési szak
 • Könyvtárostanár – osztatlan tanárképzési szak

PhD képzés

 • Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Eszközrendszer a megvalósíthatósági tanulmány szerint

Minthogy tervezett projektünk célja felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása, ezért a megvalósításhoz olyan eszközrendszert alakítottunk ki, amely egyrészt lehetővé teszi, másrészt biztosítja BSc, MSc, PhD hallgatók, doktorjelöltek és pre-doktorok oktatási és kutatási tevékenységének eredményesebbé tételét, tehetséggondozását, valamint a tehetséggondozást végző oktatók, kutatók mentori munkájának sikeresebbé tételét. A kitűzött feladatok mind az egyes partner intézményekben létező (vagy megvalósításra kerülő) tudományos műhelyek fejlődését, mind a konzorcium mint egész közös fejlődését szolgálják. Ennek megfelelően egyedi, a partnerekre, illetve a konzorcium egészére vonatkozó, az integrációt segítő tevékenységek együttesét határoztuk meg. A megvalósítandó feladatok, az intézményközi együttműködés érdemben szolgálják a hazai kutatói utánpótlásképzést. A Debreceni Egyetemen belül a fő eszköz egy belső pályázati rendszer, amelynek során kiválasztásra kerülnek a a BSc-MSc hallgatók, doktoranduszok, valamint ezek témavezetői, és a fiatal kutatók, akik a konkrét kutatási tevékenységeket folytatják.

A célcsoport a megvalósíthatósági tanulmány alapján

Tervezett projektünk közvetlen célcsoportját a partnerintézmények tehetséges hallgatói, doktorjelöltjei, predoktorai alkotják. Célunk oktatási és kutatási tevékenységük támogatása, szakmai- és módszertani támogatásuk, a tudományos utánpótlást jelentő közösségbe való integrálásuk.  Ezen célok megvalósulása érdekében tervezett projektünk célcsoportját alkotják továbbá a tehetséggondozásba közvetlenül bevont oktatók, kutatók, a fenti tevékenységekben aktív, többlettevékenységet vállaló témavezetők és mentorok.

Közvetett célcsoport: 
Projektünk megvalósulása esetén biztosítani tudjuk a tudományos utánpótlást a partnerintézményekben, és ezáltal további kutatási-fejlesztési együttműködésekre lesz lehetőség a megfelelő régióbeli vállalatokkal.  A folyamatos és magas színvonalú tudományos utánpótlás szükséges feltétele és egyben garanciája is a hazai és nemzetközi szakmai közösségek együttműködésének, ezért ezen közösségeket is tervezett projektünk közvetett célcsoportjának tekinthetjük. A projekt céljai között szerepel a szélesebb érdeklődő nagyközönség megszólítása is, az elért eredményekre, tudományos újdonságokra vonatkozó ismeretterjesztés.

 

Pályázat kezdete: 2017-09-01
Pályázat vége: 2021-08-31

Szakmai vezető: Dr. Fazekas István

Pénzügyi vezető: Harsányi Ildikó
Projektmenedzser: Szoboszlai-Burik Judit

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 09:42