Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)

A kedvezményezett neve
Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem
A szerződött támogatás összege
1 483 347 623 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.6.2-16-2017-00009

Jelen projekt célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem konzorciuma, valamint a Semmelweis Egyetem, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) támogató partnersége hozzájáruljon a hazai gyógyszerágazat fejlődéséhez, megnövelve a nem szponzorált klinikai vizsgálatokból származó nemzetgazdasági és egészségügyi ágazati bevételeket, javítva hazánk versenyképességét és a nemzetközi gyógyszerkutatásokban való részvételét.
A projekt fő célja a hazai kutatások ösztönzése, vizsgálatok kezdeményezése, magyar kutatások nemzetközi multicentrikus vizsgálatokban való részvételének elősegítése érdekében a nem szponzorált humán klinikai vizsgálatok hatékonyabb koordinációjára. 

A pályázat kapcsán valódi hálózatba szerveződve, 9 tematikusan kijelölt téma mentén a három egyetem kutatói csoportjának együttes kutatási munkája valósul meg. A nemzetközi modellek adaptációja és a hazai „Clinical Trial Unit” és/vagy „Intézményi Koordinációs Központ” hálózat kialakítása után, a konzorcium tagjai és az együttműködő partnerek képesek lesznek a több dimenziós és kiterjedt valódi kutatási hálózatok fejlesztésére és működtetésére, illetve az így létrejövő kutatási eredmények nemzetköziesítésére az ECRIN hálózat segítségével, valamint ugyan ezen úton, más tagországok multicentrikus akadémiai kutatási kezdményezéseiben való részvétel elnyerésére és azok hazai implementációjára.

Pályázatunk a következő alprojektekre oszlik:

  • Kutatás-fejlesztési pilot projektek 
  • Egészségbiztosítási és klinikai real-world adatvagyon hasznosítása
  • Képzés, kutatói karrierfejlődés
  • Szervezetfejlesztés

Kutatás-fejlesztési pilot projektek: A pályázat kapcsán valódi hálózatba szerveződve, 9 tematikusan kijelölt téma mentén 3 egyetem több mint 50 kutató szakembere csoportjának együttes és jelentős mértékben átfedő kutatási munkája valósul meg. A Debreceni Egyetem 3 pilot projekt vezetését koordinálja:

  • A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) kapcsolatának vizsgálata metabolikus és viselkedési tényezőkkel új terápiás targetek azonosítására
  • A kardiális autonóm neuropátia korszerű diagnosztikája és prediktorainak szűrése 2-es típusú diabetes mellitusban
  • A melanin koncentráló hormon (MCH) szerepének vizsgálata a juvenilis obezitás kialakulásában 

Egészségbiztosítási és klinikai real-world adatvagyon hasznosítása: A projekt kutatási komponens keretében megtörténik a projekt alapkutatási szakterületeihez kapcsolódó adatbázis elemzések elvégzése. A projektben résztvevő hallgatók és kutatók számára külföldi továbbképzéseken történő részvételt szervezünk, ahol részt vesznek az adatbázis menedzsmenthez kapcsolódó rövid kurzusokon. A hazai munkatársak nemzetközi beágyazottságának erősítése, a nemzetközi hálózatépítés céljából külföldi vendégelőadókat, kutatókat hívunk meg rövid magyarországi együttműködésre. Ezen projektelem kutatási eredményei támogatják a klinikumok helyi kutatási és stratégiai tervezési folyamatait és a klinikákhoz kapcsolódó egészségpolitikai döntéseket egyaránt. 

Képzés, karrierfejlődés: A humán klinikai vizsgálatok lebonyolításában meghatározó szerepet vállaló kollégák szakmai képzésének és továbbképzésének tematikus kidolgozása, a szükséges tananyagfejlesztési feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások bevonása. A képzések biztosítják a magas szakmai színvonalú vizsgálatok lebonyolítását. A vizsgálatokban részt vevők mellett kiemelt cél a fiatal kutatók szakmai felkészítése, képzése, hogy minél nagyobb számban tudjanak részt venni a vizsgálatokban és kutatásaik során felkészülhessenek az ECRIN projektekben elvárt teljesen önálló és sikeres munkára. Képesek legyenek önálló, vizsgálói kezdeményezésű study-k elindítására. 

Szervezetfejlesztés: A klinikai kutatások eredményes lebonyolításához kapcsolódóan a kutatás menedzsment erősítése, a konzorciumi partnerek közötti szervezeti együttműködések fejlesztése a cél. További feladat a „Clinical Trial Unit” és/vagy „Intézményi Koordinációs Központ” kialakítása, a vizsgálatok előkészítésének gördülékenységére, a klinikai lebonyolítási feladatok gyorsítására való felkészítésére erőforrások bevonása
A Konzorciumban részt vevő szervezetek részére nemzetközi tapasztalatcserék, mobilitási programok biztosítása az ECRIN európai kutatási infrastruktúra tagországainak bevonásával. Lehetőség nyújtása multinacionális projektek létrehozására, ezekbe fiatal kutatók bevonására.

A (fő) kedvezményezett neve:

PécsiTudományegyetem

Konzorciumi partnerek:

Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem

 

Debreceni Egyetem támogatási összege: 433 401 262 Ft

Debreceni Egyetem szakmai koordinátora: Prof. Dr. Páll Dénes, Igazgató, Gyógyszer- és Élelmiszerfejlesztési Koordinációs Központ

 

Pécsi Tudományegyetem oldala

 

A projekt keretében megvalósult kutatási eredmények közleményei a Debreceni Egyetem részéről az alábbi elérhetőségeken találhatóak meg:

A Body of Circumstantial Evidence for the Irreversible Ectonucleotidase Inhibitory Action of FSCPX, an Agent Known as a Selective Irreversible A1 Adenosine Receptor Antagonist So Far

A diabeteses autonóm neuropathia vizsgálata a Debreceni Egyetem Diabeteses Neuropathia Centrum betegeinek körében kérdőíves módszer segítségével

A diabeteses cardialis autonóm neuropathia diagnosztikája

A diabeteses neuropathia és egyéb szövődmények előfordulása a Debreceni Egyetem Diabeteses Neuropathia Centrumában

A dyslipidaemia szerepe a kardiális autonom neuropathia kialakulásában 2-es típusú diabeteses betegeken

Altered irisin/BDNF axis parallels excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea patients

Blind Spot for Sedentarism: Redefining the Diseasome of Physical Inactivity in View of Circadian System and the Irisin/BDNF Axis

Diosgenin and Its Fenugreek Based Biological Matrix Affect Insulin Resistance and Anabolic Hormones in a Rat Based Insulin Resistance Model

Effect of alpha-lipoic acid treatment on plasma asymmetric dimethylarginine, a biomarker of endothelial dysfunction in diabetic neuropathy

Effect of Anthocyanin-Rich Tart Cherry Extract on Inflammatory Mediators and Adipokines Involved in Type 2 Diabetes in a High Fat Diet Induced Obesity Mouse Model

Effects of alpha-lipoic acid treatment on serum progranulin levels and inflammatory markers in diabetic neuropathy

Examination of Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) as a Potential Biomarker in Heart Failure Patients

Experimental increase in baseline corticosterone level reduces oxidative damage and enhances innate immune response

Feather corticosterone levels are not correlated with health or plumage coloration in juvenile house finches

Feeding state and age dependent changes in melanin-concentrating hormone expression in the hypothalamus of broiler chickens

FENUGREEK SEED AND ITS ACTIVE AGENT DIOSGENIN TREATMENT EFFECTS ON DIFFERENT METABOLIC PARAMETERS IN RATS

Investigation of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in human amniotic fluid samples

MÉRFÖLDKŐVIZSGÁLATOK A DIABETOLÓGIÁBAN, AVAGY A KARDIOVASZKULÁRIS KIMENETELI VIZSGÁLATOKTÓL A LEGÚJABB AJÁNLÁSIG

Modulation of central endocannabinoid system results in gastric mucosal protection in the rat.

Recent Advances in Investigation, Prevention, and Management of Healthcare-Associated Infections (HAIs): Resistant Multidrug Strain Colonization and Its Risk Factors in an Intensive Care Unit of a University Hospital

SIRT1 Activation by Equisetum Arvense L. (Horsetail) Modulates Insulin Sensitivity in Streptozotocin Induced Diabetic Rats

Unpredictable In Vitro Killing Activity of Amphotericin B against Four Candida auris Clades

Vestibular Stimulation May Drive Multisensory Processing: Principles for Targeted Sensorimotor Therapy (TSMT)

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 01. 09:08