Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
400 742 309 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.5.2-17-2017-00001

A „Kooperatív képzések és oktatási innováció a szakmai tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)” című projekt általános célja a felsőoktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése a Kelet-Magyarországi régióban kooperatív képzések és oktatási innováció megvalósításával a mérnökpedagógia és szaktanár képzések területén. A projekt megvalósításának ideje 2017. július 1. és 2020. június 30. közötti időszak. A konzorciumban (Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem) megvalósuló EFOP-3.5.2-17-2017-00001 azonosítószámú projekt az EFOP-3.5.2-17 kódszámú felhívás keretében részesül 400 742 309,- Ft támogatásban, 100%-ban uniós finanszírozással valósul meg. A konzorciumvezető a Debreceni Egyetem, aminek betervezett költségvetése 155 516 683,- Ft -os támogatás.

A projektben 3 operatív célt fogalmaztunk meg:
A fejlesztéssel érintett mesterszakok esetében a gyakorlatorientáltság növelését, a szakmai tanárképzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazítását, szoros együttműködést a munkaadói szférával a szakmai tanárképzés területén. Az operatív cél elérése érdekében a következő szakmai célokat tűztük ki: 8 db MSc szak fejlesztése/kialakítása (DE: 1. közgazdásztanár - vállalkozási ismeretek szakiránya, 2. agrármérnöktanár - élelmiszer szakiránya, 3. mérnöktanár - gépészet-mechatronika szakiránya; ME: 4. közgazdásztanár - vállalkozási ismeretek szakiránya, 5. mérnöktanár - gépészet-mechatronika szakiránya, 6. egészségügyi tanár; NYE: 7. közgazdásztanár – kereskedelem-marketing szakiránya és pénzügy-számvitel szakiránya, 8. mérnöktanár – gépészet-mechatronika szakiránya), gyakorlatorientáltság, munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés, együttműködések a vállalati szférával.
A felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése, a lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben. Az operatív cél elérése érdekében a következő szakmai célokat tűztük ki: kapacitás kihasználtság növelése,     workshopok, fórumuk szervezése, lemorzsolódás csökkentése, ösztöndíj rendszer bevezetése
Gyakorló szakemberek bevonása a fejlesztéssel érintett képzésekbe, gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre, az oktatási innováció megvalósítása a szakmai tanárképzésben. Az operatív cél elérése érdekében a következő szakmai célokat tűztük ki: gyakorló szakemberek bevonása a képzésbe, képzők képzése program elindítása, elektronikus tananyagok kidolgozása, oktatási innováció megvalósítása

A projekt céljainak megvalósítása a Debreceni Egyetemen, a Miskolci Egyetemen és a Nyíregyházi Egyetemen történik. A megvalósítandó tevékenységek közül a következők megvalósítása az egyes konzorciumi partnereknél önállóan történik: A felsőoktatásban használt oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása.


Kooperatív és/vagy duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszközfejlesztés a felsőoktatásban, A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak illetve a gyakorló szakembereknek, Gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek (mind mesteroktató, mind óraadók esetében felkészítő képzések tartása, Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci relevanciájának fokozása, Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások. Két megvalósítandó tevékenység a partnerek által közösen, horizontálisan kerül megvalósításra: Készségközpontú tanterv átalakítás és a Kooperatív illetve duális képzés bevezetését támogató beavatkozások.
A koorperatív szakmai képzések koordinálása érdekében létrehozzuk a Kooperatív Képzési Koordinációs Központot, melynek célja a kooperatív képzések koordinálása, a képzések szakmai felelőseinek (mind intézményi mind a vállalati oldalon) együttműködésének biztosítása. Feladatai közé tartozik szakmai megvalósítók kiválasztása, szakmai tanári képzések szakmai felügyelete, tantervek és kooperatív programok jóváhagyása, kapcsolattartás a gyakorlati képzőhelyekkel, mentorok munkájának támogatása, irányítása, szakmai tanári képzésekhez kapcsolódó adminisztráció végzése. A megvalósítás során az Intézmények nagy tapasztalattal rendelkező saját erőforrásokra támaszkodnak. Szakemberei az Egyetem különböző szintű szervezeteinek a munkavállalói, akik a projekt megvalósítása érdekében projektlebonyolító szervezeti rendben dolgoznak a megvalósításon a projektmenedzsment és a szakmai vezető irányítása mellett. A projekt számszerűsíthető eredményei és indikátorai: 26 db partnerszervezeti megállapodás képzési együttműködésre: új vagy bővített együttműködés, 203 fő részvétele képzők képzése programokban, amelyet sikeresen elvégzők száma 163 fő; 31 fő vállalati szakember vagy új mesteroktató bevonása; 8 db tananyag fejlesztése, amelyet 160 fő használ. Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma 160 fő; a felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorló helyek száma 26 db.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 20:26