A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
6 902 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.1.2-16-2016-00001

A cél a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása. A prevenciót az alábbi beavatkozások szolgálják: a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozása, és országos elterjesztése az alapfokú oktatásban résztvevők számára a pedagógiai szemléletváltás.

A végzettség nélküli iskolaelhagyás, az alacsony iskolai végzettségűek arányának csökkentése a versenyképesség és a foglalkoztatottság javítása szempontjából alapvető kérdés. A korai iskolaelhagyás aránya 2003 óta folyamatosan csökken az EU28 átlagában, míg Magyarország esetében ez az egyenletesen csökkenő tendencia nem jellemző. A lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás rendszerszintű kezelésére felállítandó jelzőrendszerhez szervesen kapcsolódó pedagógiai-szakmai fejlesztés fókuszában az az intézmények pedagógiai-szakmai segítése, a differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás támogatása áll. Az ennek nyomán kidolgozott Komplex Alapprogram rendelkezik a célhoz illeszkedő komplex pedagógiai rendszerrel, valamint a rendszerhez adaptálható továbbképzési, iskola- és szervezetfejlesztési koncepcióval, melynek nyomán a pedagógusképzés tartalmi fejlesztése elvégezhető.

A cél eredményes megvalósítását a projekt azzal éri el, hogy a pedagógus-továbbképzési programok értelmezési keretében olyan továbbképzési tartalmakat fejleszt és valósít meg, amelyek elsajátításával és a pedagógiai gyakorlatban történő elterjesztésével erősíthető meg a differenciális, személyközpontú, nyitottságra ösztönző pedagógiai gyakorlat, a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése.

A megvalósítási időszak első évében az Eszterházy Károly Egyetem konzorciumvezetésével, az ELTE, SZTE, PTE, DE, ME, NYE és az OH konzorciumi tagságával a Komplex Alapprogram kapcsán módszertani fejlesztések valósulnak meg. A projekt megvalósítás második évétől a Debreceni Egyetem tevékenységeként 26 db 30 órás pedagógus-továbbképzési program akkreditálására és 2 685 fő általános iskolai és középiskolai pedagógus bevonásával pedagógus-továbbképzések lebonyolítására kerül sor. A megvalósítás során a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését szolgáló szakmai programok (workshop, fejlesztőműhelyek) megszervezése és lebonyolítása mellett a gyakorlatban is kipróbált módszerek és eljárások pedagógusképzésben történő implementálására is sor kerül.

 

A fenti célok megvalósulásához a Debreceni Egyetem fő tevékenységei:

 • A befogadó, nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése, tanulást támogató módszerek kidolgozása. 
 • A kidolgozott pedagógiai módszertani eszköztár elterjesztésének támogatása, pedagógiai szemléletváltás elősegítése.
 • A szakmai megvalósítással összefüggő egyéb tevékenységek támogatása.

 

A Debreceni Egyetem a projekt megvalósításának folyamatában saját honlapján aloldal létrehozásával (pedreg.unideb.hu) és működtetésével látja el a képzésszervezés feladatát.

 

Kedvezményezettek

Főpályázó

 • Eszterházy Károly Egyetem

Konzorciumi partnerek

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Oktatási Hivatal

Konzorciumvezető honlapja: https://www.komplexalapprogram.hu/

Képzésekhez készített elégedettségi kérdőív összesítők

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 10:43