A MAGYAR GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT JAVÍTÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTERVENCIÓK CÉLCSOPORTJAINAK ÉS TARTALMÁNAK AZONOSÍTÁSA RÉVÉN

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
1 464 321 227 FT
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
GINOP-2.3.2-15-2016-00005

Sikeresen befejeződött a GINOP-2.3.2-15-2016-00005 számú “A magyar gazdaság versenyképességének növelése a lakosság egészségi állapotát javító népegészségügyi intervenciók célcsoportjainak és tartalmának azonosítása révén” című projekt. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a 2016-2021 közötti időtartamban közel 1,5 milliárd forint összeggel támogatott projekt a Debreceni Egyetem három karának (Általános Orvostudományi, Népegészségügyi, valamint Gazdaságtudományi) együttműködésében valósult meg. Tekintettel arra az epidemiológiai tényre, hogy a magyar lakosság nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen halálozási mutatóinak hátterében a daganatos betegségek mellett a szív-érrendszeri és anyagcsere betegségek játszanak meghatározó szerepet, valamint arra az etiológiai összefüggésre, hogy ezen betegségek kockázati tényezői jelentős átfedést mutatnak.

A kutatás egyik fő komponensét egy 2018-ban elvégzett komplex egészségfelmérés képezi a magyar általános és roma populációk egészségi állapotának és veszélyeztetettségének jellemzésére alkalmas mintákon, mely az egészségmagatartás, az egészségi állapot és azok meghatározó tényezőinek eloszlására gyűjtött adatokat kérdőíves, fizikális és laboratóriumi vizsgálatok keretében. Az eredmények rendezett rögzítése egy olyan, több mint félmillió adatot tartalmazó adatbázisban történt, mely lehetőséget ad a különböző, egészségi állapotot meghatározó tényezők populáción belüli eloszlásának és azok összefüggéseinek vizsgálatára is. A daganatos betegségek és terápiájuk során a gyógyszer-rezisztencia kialakulásának kockázata a bőr melanóma esetében alap- és klinikai kutatás szintjén is vizsgálatra került, s az eredmények nemcsak a daganatos betegségek, de a szintén népbetegségnek számító bőrbetegségek prevenciójával kapcsolatban is fontos információkkal szolgálnak. Kiegészítő vizsgálatok rámutatnak – elsősorban kardiometabolikus betegségek kapcsán - a genetikai tényezők kockázatnövelő hatására úgy a magyar általános populáció, mint a roma lakosság esetében, valamint a táplálkozás és a fizikai aktivitás mennyiségében és/vagy minőségében erősen kifogásolható jellegzetességeire. A magyar lakosság egészségi állapotának javítása az ország gazdasági versenyképességének javítása szempontjából is elodázhatatlan szükségszerűség, s a kutatás eredményei is nemzeti népegészségügyi program kidolgozását és indítását sürgetik. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 1 464 321 227 Ft támogatással . A projekt keretében végzett kutatások eredményei több mint száz nemzetközi, s közel ötven magyar nyelvű közleményben kerültek összefoglalásra, s 30 közreműködő fiatal kutató doktori fokozatszerzésének alapjául szolgáltak.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 20:26