MEC_K 141137

 

A kedvezményezett neve: Dr. Bagi Zoltán pályázó vezető kutató

A pályázó vezető kutató kutatásának feltételeit biztosító intézmény: Debreceni Egyetem

A projekt neve: Búg a róna

Támogatás összege: 7 999 000 Ft

A támogatás intenzitása : 100%.
A Projekt megvalósítása: 2022. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig tart
Projekt azonosító száma: MEC_K 141137

A magyar galambtenyésztés biológiai és kultúrális örökségünk különleges metszetét képviseli, amely több galambfajtánk képében világszerte elismert és népszerű csúcsteljesítményekkel büszkélkedhet. Egy elmélet alapján a köznyelvben máig fennmaradt “törökgalamb”-ra vezethetőek vissza az Alföldön kialakult nagytestű galambfajtáink. Ezen fajták közül többet is nemzeti kinccsé nyilvánítottak egyediségük és kifinomultságuk miatt, és mint ilyenek, a magyarság ízlésvilágát, szépérzékét és teljesítményét hirdetik. Eredetük azonban a múltba vész. 

Dr. Bagi Zoltán több tudományterület módszertanát alkalmazó eddigi vizsgálataira alapozva ismeretterjesztő irodalom létrehozását valósítja meg a projektben. A 300 oldalas, gazdagon illusztrált, színes kivitelű nyomtatott, valamint nyílt hozzáférésű elektronikus kiadványban feldolgozza a Kárpát-medence galambtenyésztésnek történetét, kitekintéssel az Oszmán Birodalomra és a mediterrán térségre, mint lehetséges hatások forrására, melyekhez eddig nem publikált forrásokat is felhasználok; feltárja a fajtákra jellemző leszármazási kapcsolatokat, genetikai sokféleséget és populáció szerkezetet; biometriai vizsgálatokkal jellemzem ezen fajtákat; vizsgálom a tenyésztői közösségiket (kérdőíves és interjús felmérések, életrajzok, stb.); értékelem a fajták jelenkori állapotát (elterjedtség, egyediség, kiállítási eredmények statisztikai értékelése, tenyésztési kihívások és célkitűzések, stb.); illetve ezeken túl fontosnak tartok bemutatni olyan nemzetközi, tudományos eredményeket is, melyek a házigalambhoz, a galambtenyésztéshez köthetőek, de magyar nyelvű szakirodalomban még nem jelentek meg, ugyanakkor szakmai és tudományos ismeretterjesztés szempontjából jelentősek.

A MEC_K_21 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával és az NKFI Hivatal által kibocsájtott Támogatói Okirat alapján a MEC_K 141137 azonosítószámú pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 22. 15:18