MEC_N 140715

 

A kedvezményezett neve: Dr. Kusza Szilvia pályázó vezető kutató

A pályázó vezető kutató kutatásának feltételeit biztosító intézmény: Debreceni Egyetem

A projekt neve: Állatpopulációk genetikai múltja, jelene és jövője a klímaváltozás tükrében - távoktatási és tudományos ismeretterjesztő multimédiás tartalmak gyártása az x, y, z generációk számára

Támogatás összege: 24 992 000 Ft

A támogatás intenzitása : 100%.
A Projekt megvalósítása: 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tart 
Projekt azonosító száma: MEC_N 140715 


Prof. Dr. Kusza Szilvia munkássága a klímaváltozás által fokozottan veszélyeztetett vadon élő és házállatok genetikai, genomikai vizsgálatára irányul. A közvetlen környezetünkben élő állatokkal kapcsolatban számos újszerű és nemzetközileg is elismert tudományos eredménye született már, melyek társadalmasítása fontos feladat. Ezen túl fontos célja a tudományággal kapcsolatban a köznyelvben elterjedt téves fogalomhasználat kijavítása, valamint a védett-, vad- és háziállatokat érintő eredmények átadása a gyakorlat számára, továbbá a laikus közönség körében az ismeretbővítés és az élettudományok iránti érdeklődés felkeltése. 

Alkalmazkodva napjaink fogyasztói szokásaihoz, a projektben összesen 100 percnyi tudományos ismeretterjesztő, távolléti oktatásban is felhasználható videó anyag elkészítést valósította meg kutatási eredményeire támaszkodva, melyet a különböző közösségi oldalak felületein teszünk hozzáférhetővé. A legújabb trendekhez illeszkedve a közösségi média (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram) felületeire jobban megfelelő rövid (1,5-5 perces) és 30-60 másodperces kivonatokat is készítettünk, amik önállóan is alkalmasak a tudásátadásra, illetve felkeltik az érdeklődést a hosszabb, mélyebb tartalmak iránt. A legfontosabb célcsoport azon egyetemisták és szakemberek köre (intézménytől függetlenül), akik munkájuk során alkalmazhatják az új tudományos eredményeket. Azonban az általános- és középiskolai korosztály, valamint pedagógusaik is célcsoport, mivel a témák és a közvetítés módjai számukra is hasznosak, érdekesek és feldolgozhatóak.

A MEC_N_21 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával és az NKFI Hivatal által kibocsájtott Támogatói Okirat alapján a MEC_N 140715 azonosítószámú pályázati program finanszírozásában valósult meg.
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 22. 15:18