MINŐSÍTETT ÉLELMISZERLÁNC KFI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Szerződés száma
GINOP-2.3.3-15-2016-00002
Projekt leírása

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán pályázati forrásból kialakítottuk és továbbfejlesztettük a rövid ellátási élelmiszerlánc elemeit: a nyílt és zárt növénytermesztési-, a kertészeti-, a haszonállat-biológiai-, az élelmiszertudományi és -technológiai hálózati elemeket, amelyeket analitikai kapacitások kapcsolnak össze. Ezek az integrált talaj-, szervetlen- és szerves analitikai kémiai, a mikrobiológiai és genomikai, illetve a víz-, környezetvédelmi és energetikai eszközhálózat. Ez az élelmiszerlánc infrastruktúra a támogató laborháttérrel ökológiai és gazdasági indikátorokkal ismereteink szerint Európában is újszerű, mely biztosítja a magas hozzáadott értékű élelmiszerek kifejlesztését, a bioaktív hatóanyagokra, a környezeti fenntarthatóságra, a teljes nyomonkövethetőségre fókuszáltan. A kutatási kapacitás lefedi a gabona, a gyümölcs, zöldség, a baromfi és sertés élelmiszerláncot.

618 millió forint értékben valósulhattak meg a 130 eszközt, létesítményt érintő fejlesztések. Az új műszerek lehetővé teszik a szántóföldi mérések spektrumának kiszélesítését, az öntözési és talaj paraméterek GIS rendszerrel való összehangolását, a legfontosabb anyagáram folyamatok környezeti hatásának életciklus szemléletű számszerűsítését.

Eszközeinkkel non-destruktív, in-situ mérésekkel vizsgáljuk a fotoszintézis mértékét, a szén-dioxid megkötést, az asszimilációs hatékonyságot, az egyes növényfajok vízfelhasználását, a talaj gázforgalmát, az egyes növényállományok biomassza dinamikáját, a talajvíz forgalmát a különböző ökológiai, biológiai és agrotechnikai beavatkozások következtében. Az új 340 m2-es üvegház a legújabb kutatási, oktatási igényeket elégíti ki és a hozzá tartozó gépészeti technológia lehetővé teszi a zöldség- és dísznövény termesztés klimatikus elemeinek szabályozását, ezek hatásának vizsgálatát. A talajos és talaj nélküli termesztésből származó zöldségnövények összehasonlítására is alkalmas a fajra jellemző bioaktív anyagokra vonatkozóan. Az üvegházi kutatótérben végzett vizsgálatok során összekapcsolhatóvá válnak a növényélettani és növényorvosi kutatások, az egyes mikrobiális fertőzések és a növényi stressz tűrőképesség, regeneráció és prevenció közötti összefüggések tanulmányozása. A szántóföldi kísérletekből származó szemminták és talajminták osztályozására, tárolására a közel 100 m2-es új Mintafeldolgozó épület biztosít elhelyezést. A 300 m2-es Kísérleti Állatházban lehetőségünk lesz többek között az élelmiszerek nyomon követhetőségének, a mikrobiológiai, a bioaktív anyagok anyagcserére és genomra gyakorolt hatásának, a táplálóanyag ellátás hatékonyságának, emésztés élettani, immunológiai, a környezetkímélő takarmányozási technológiáknak, a klímaváltozás hatásának és az ivóvíz ellátásnak a vizsgálatára baromfi és sertés fajokban.

A fenntartás során vállaltuk a külső kutatócsoportoknak eszközeinkhez való hozzáférését, nemzetközi kutatási hálózatokba való bekapcsolódást, új kutatói alkalmazásokat, kutatóinknak a jobb infrastruktúrához való hozzáférést, az eszközöknek az oktatásba való bevonását

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2016.06.29-2019.08.31

Támogatási összeg: 618 331 373 Ft

Projekt időtartama
-
HUF
Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 31. 10:21