Nemzetközi területi vízgazdálkodási és klíma adaptációs műszerközpont létrehozása

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
712 009 545 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
GINOP-2.3.3-15-2016-00028

A vízkészlet-gazdálkodás világszerte stratégiai kutatási terület és a klímaváltozás szempontjából kiemelkedő fontossággal bír. Az MTA 2016-ban meghirdette egy 3 éves Víztudományi program indítását. A program előkészítő, majd tudományos bizottságának is tagja Prof Dr. Tamás János a projekt szakmai vezetője, aki ezt a projektet több karral, hazai es nemzetközi intézménnyel együttműködve alakította ki. A szakterületi indokoltságot alátámasztja, hogy a területi vízgazdálkodás a legnagyobb vízkészlet felhasználó vízügyi terület és ezen belül is a mezőgazdasági és kommunális vízfelhasználás a leg jelentősebb. Az itt kidolgozandó klímaadaptációs megoldások jelentős áttörést jelentenek az aszály, belvíz a városi hidrológia területén. A projekt megvalósulása elősegíti több kutató csoport együttműködését az agrár-természettudományi- műszaki területen. A beszerzésre kerülő egyedi kutatási infrastruktúra tovább növeli a Debreceni Egyetemnek a Tisza nemzetközi vízgyűjtőjén betöltött multidiszciplináris oktatási és kutatási szerepét, a vízipar és a növekvő számú nemzetközi hallgatóság magasabb szintű kiszolgálását.

A projekt során beszerzendő infrastruktúra egy egységes rendszerben kerül elhelyezésre, amelynek két összefüggő része a hidrológiai mérőház és a kutatási üvegház. A hidrológiai mérőház tartalmaz egy eszköztároló, előkészítő helyiséget és egy oktatási, mérő helyiséget is. Ezekben kerülnek elhelyezésre a területi vízgazdálkodási monitoring berendezések, területi vízrendezési célú berendezések, talajfizikai és vízháztartási tulajdonságait mérő eszközök, mezőgazdasági vízgazdálkodás és öntözéstechnológia hidrológiai és hidraulikai modell berendezései és kutatási eszközei, talaj és öntözővízminőség-védelmi eszközök, az adatok feldolgozását végző számítógépes vízgazdálkodási tervezési és döntéstámogatási adatfeldolgozó központ, a teljes egység adatgyűjtő rendszere illetve a feldolgozott külső egyetemi monitoring területek talajvízfigyelő kútjainak adatsorai. Üvegházi környezetben helyezzük el az öntözéstechnológiai, a talaj- vízminőség védelmi eszközöket, ezek vezérlését és a mérési célokat szolgáló talaj-növény rendszereket. Az üvegház és a berendezések elektromos áram igényét napenergia hasznosító rendszer fogja kiszolgálni.
A projekt keretében tovább fejlesztjük a meglevő - jelenleg is nemzetközi színvonalú - vízgazdálkodási és környezetmérnöki labor egységet, valamint terepi mérőeszközök hálózatának kiépítettségét. A projekt keretében az infrastruktúra bővítése összekapcsolhatja az Intézet kutatóbázisát a nemzetközi kutatói hálózattal. Ennek eredményeként részleteiben megismerhetők a nemzetközi szinten folyó kutatások. A projekt javítja a kutatói publikációs tevékenységét minőségét, a tehetséggondozást nemzetközi kutató cseréket és új programok indítását. Mivel interdiszciplináris vizsgálatokról van szó így hazai és nemzetközi kutatói hálózatban egy közel 400 fő kutató érdekelt. A régióban és országos szinten több, mint 200 cég kapcsolódik közvetlenül az itt folyó kutatásokhoz. Az országban és  nemzetközi szinten is egyedi fejlesztési környezet valósul meg és így a kutatási infrastruktúra kiteljesedésével több nagyságrenddel növekedhet majd a kapcsolódó kutatói létszám.

 

 

A megvalósuláshoz kapcsolódó dokumentumok itt érhetőek el.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 11:14