Pályaorientáció, MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája részére

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
49 621 438 Forint
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.2.5-17-2017-00015

„Aggasztóan visszaesett a fiatalság érdeklődése a kulcsfontosságú természettudományok és a matematika iránt. Ha nem sikerül a folyamatot hatékonyan befolyásolni, akkor Európa hosszú távú kapacitásai az innováció, valamint az innovációhoz szükséges kutatások terén hanyatlani fognak.”

Az utóbbi években a természettudományos tárgyak és a matematika kevésbé kedveltek a tanulók körében. A projekt célja, hogy szeretnénk a tanulókat megnyerni, többekkel megszerettetni a tárgyakat azzal, hogy közelebb hozzuk hozzájuk, kézzel foghatóbbá tesszük a tudományos ismereteket. Lehetőséget biztosítunk a tanulók számára a természettudományos megismerési módszerek gyakorlatban való kipróbálására.

A gyakorlati feladatok segítségével felkészülhetnek azokra a szerepekre, melyekbe belekerülhetnek iskolai helyzetekben vagy pályaválasztásuk kapcsán. A szakkörök, foglalkozások, kirándulások, előadások meghallgatása kapcsán elsajátított ismeretek, kompetenciák nemcsak a természettudományok területén segíthetik a tanulókat, hisz a szövegértés, szövegalkotás, kritikus gondolkodás, ok-okozati összefüggések feltárása, problémák felismerése és megoldása más tudományterületeken belül is szükséges.

A természettudományok iránt érdeklődő tanulókkal megismertetjük a természettudományos vizsgálati módszereket, illetve a természettudományos kutatás fázisait kezdve a kutatás megtervezésétől és eljutva az eredmények bemutatásáig.

A szakköri tevékenységek, tehetséggondozó foglalkozások keretében nemcsak a természettudományos kompetenciák fejlesztése a cél, hanem a digitális kompetenciájuk, a csoportban dolgozás során pedig a szociális kompetenciáik fejlesztése. Természettudományos ismereteiket bővítése-gazdagítás- életkori sajátosságaik figyelembevételével. Természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés felkeltése. Pályaorientáció– a természettudományi szakok előtérbe kerülése. Természettudományos, informatikai és kommunikációs kompetenciák fejlesztése, a tehetségükkel összefüggő erősségüket támogatni, gyenge oldalukat fejleszteni.

Nagyon fontos bizonyos ismereteknek az elsajátítása, de folyamatosan változó világunkban mindig újabb információkkal találkozunk, így ezeknek a kezelésére, kritikus szemléletére vonatkozó kompetenciák fejlesztésére is hangsúlyt kell helyeznünk.

A nevelő-oktató munka során kiemelt jelentőségű, hogy fejlesszük a tanulók azon kompetenciáit, melyekkel később az életben könnyebben boldogulnak. A NAT és a kerettantervek is kiemelten kezelik azokat a kompetenciákat, melyek a gyakorlati életben való eligazodáshoz szükségesek.

Iskolánk Pedagógiai programjának célkitűzéseit is segítik a pályázat során tervezett szakkörök, programok. A természettudományos, matematikai és digitális kompetenciák fejlesztésével egyaránt segíti a továbbtanulást, illetve az életre való felkészülést.

Három feladatellátási helyen évtizedek óta kiemelten foglalkozunk a természettudományok iránti érdeklődés felkeltésével különböző szakkörök, programok keretében. A pályázat kapcsán szeretnénk intézményi szinten összehangolni, fejleszteni, tökéletesíteni ezeket a tevékenységeket a következő években.

Fontosnak tarjuk az önálló kísérletező, gyakorlati tapasztalatszerzéssel, és a látottakból levont következtetések alapján sajátítsanak el fontos ismereteket. A törvényszerűségek, természeti törvények megértését megfigyelésekkel, mérésekkel, kísérletekkel, oktatófilmek, animációk és szimulációk segítségével fogjuk elmélyíteni.

Előadások, bemutatók, intézménylátogatások, kirándulások szervezésével olyan folyamatok, jelenségek megismerését is biztosítjuk, melyeket tantermi körülmények között nem láthattak a tanulók

A foglalkozásokon, szakkörökön új tanulásszervezési eljárások valósulnak meg (kooperatív tanulás). Páros és csoportos munkaformák alkalmazása során fejlesztjük a tanulók együttműködési és kommunikációs készségét is.

Az általános iskolás és a gimnáziumi diákok MTMI területen történő fejlesztése mellett nagyon fontos cél a szülőkkel való kapcsolattartás. Az általános iskolai osztály, a gimnáziumi tagozat kiválasztása során a szülőknek van az elsődleges szerepe, döntése. A nyílt napok alkalmával nagy hangsúlyt fektetünk a tájékoztatásukra megnyerésükre. Az egyetemi továbbhaladásról a döntést leginkább maga a diák hozza meg. A tervezett Tudós iskola programjai kapcsán cél a végzős diákok érdeklődésének felkeltése a természettudományos, a mérnöki és informatikai szakok iránt.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 04. 20:26