Innovációmenedzsment és tudástranszfer folyamatok fejlesztése a Debreceni Egyetemen

Szakmai vezető
Dr. Bene Tamás
Szerződés száma
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00011
Angol cím
Development of innovation management and knowledge transfer processes at the University of Debrecen
Projekt leírása

A pályázat eredményeképp a Debreceni Egyetem innovációs ökoszisztémájának fejlesztéséért és technológiatranszfer feladatok ellátásáért felelős központi szervezeti egysége hatékonyabban tudja elősegíteni az Egyetemen keletkező tudományos eredmények piaci hasznosítását, a technológia-transzfert, az Egyetem és az üzleti szféra szereplői közötti kutatási, fejlesztési, technológiai és innovációs együttműködést, valamint az Egyetem uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való aktív részvételét.

 A pályázat keretében elérni kívánt célok az Intézményfejlesztési Tervben megfogalmazott intézményi célok mentén kerültek meghatározásra, illetve harmonizálnak a pályázati felhívásban meghatározott célokkal. A projekt tevékenységei 3 fő tevékenyégcsoport mentén kerülnek megvalósításra. A tevékenységek az alábbi rendszer szerint kerültek meghatározásra:

 

 1. Az innovációmenedzsment és technológiatranszfer hatékonyságának javítása az intézményi keretek erősítésével:
 • A Debreceni Egyetem technológia-transzfer és innováció-menedzsment tevékenységének eredmény-szemléletű működésének megerősítése;
 • Az innovációmenedzsmentben és technológiatranszferben érintett munkatársak továbbképzése;
 • Proof of Concept program kiterjesztése új célcsoportokra, s eljárásrend igazítása;
 • Hallgatói innováció támogatása rendezvényekkel, fab-lab lehetőségekkel.
 1. Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ szabályozási kereteinek frissítése és működése:
 • A Debreceni Egyetem szellemitulajdon kezelési szabályzatának frissítése;
 • Éves beszámoló készítése az Egyetem szellemitulajdon-kezelési és technológiatranszfer tevékenységéről;
 • Szellemi alkotásokhoz kapcsolódó iparjogvédelmi bejelentések kidolgozás és benyújtása, valamint szakértői vélemények beszerzése és újdonságkutatások;
 • Szellemitulajdon-védelmi tevékenységek;
 • Az egyetem technológiatranszfer kompetenciáinak erősítése, különös tekintettel az üzleti kompetenciákra.

        3. A Debreceni Egyetem KFI tevékenységének fejlesztése:

 • Adatbázisok fejlesztése és kapcsolatának kialakítása a központi rendszerekhez;
 • Piaci és üzleti validációt biztosító competitive intelligence szolgáltatásokhoz hozzáférés biztosítása;
 • Üzleti és működési modell készítése 3 területen: Fab-lab, hallgatói Proof of Concept, IP hasznosítás;
 • A KFI eredmények piaci hasznosításának menedzseléséhez szükséges üzletfejlesztési lépések gyakorlatba ültetése;
 • A KFI eredmények piaci hasznosításának menedzselése, kapcsolódó tevékenységek fejlesztése, szabályozási háttér biztosítása.

 

Projekt időtartama: 2020.01.01. - 2023.12.31.

Projekt összköltsége: 173 966 810 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

További hírek: https://techtransfer.unideb.hu/

 

A képen szöveg, névjegykártya, képernyőkép, Betűtípus látható

Automatikusan generált leírás

 

Konzorcium adatai
Főpályázó
Debreceni Egyetem
Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 23. 09:58