RRF-2.1.2-21-2022-00003

 

 

 

 

 

 

 

Projekt címe: Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése a Debreceni Egyetemen

Projekt azonosítója: RRF-2.1.2-21-2022-00003

Projekt leírása: 

A projekt általános célja, hogy a Debreceni Egyetem versenyhelyzetét tovább erősíthesse a felsőoktatási képzési feladatokon túlmenően a felsőoktatás harmadik missziójának megfelelve a kutatás és innovációs tudásának közvetítésével. A Debreceni Egyetem jelen konstrukció keretében energiahatékonyságot fokozó épületinfrastruktúra megújítást, valamint jelenős oktatási infrastruktúra és digitális eszközbeszerzést valósít meg.

A felújítási és korszerűsítési beruházások keretében a Böszörményi úti Campus és a Pszichológia Intézet oktatási épületeinek energetikai korszerűsítésére kerül sor, valamint a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János téri feladatellátási hely energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani.

A Debreceni Egyetem a digitális eszközök fejlesztése terén a zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatáshoz szükséges digitális eszközök beszerzésével és a kapcsolódó online képzési tartalmak biztosításával új oktatási formákat és tereket kíván létrehozni a jelenléti és távoktatás terén egyaránt. A digitális oktatási terek kialakítása mellett az egyetemi oktatók, dolgozók képzésével szeretnénk fejleszteni az online rendszerekhez kapcsolódó multimédia tartalmak bővítését az oktatásba.
A gazdaság rugalmasan ellenállóbbá tételéhez járulnak hozzá a gyakorlatorientált képzések és intelligens szakosodást támogató készségfejlesztést célzó korszerű modellek bevezetése, hiszen a térség humánerőforrásának fejlesztése a helyi gazdaság igényeihez illeszkedő és kompetenciaalapú képzési modellekkel a helyi gazdaság humánerőforrás igényeit igyekszünk kielégíteni. Ezek közül kiemelkedő a fogászati oktatási szimulátorok beszerzése, a felsőoktatási hallgatók és dolgozók digitális és interperszonális készségfejlesztése, valamint a robotasszisztált sebészeti képzés infrastrukturális és módszertani feltételeinek megteremtése. A térség gazdaságának további erősítése érdekében tervezzük megvalósítani az intelligens szakosodáshoz, valamint a vállalkozói készségekhez és innováció menedzsmenthez kapcsolódó képzések szervezését.


A projekt az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósul meg.

 

Projekt időtartama: 2022.06.01 - 2026.04.30.

Projekt összköltsége: 5 560 942 407 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

Kapcsolattartó:

Domokos Szilárd

Email: domokos.szilard@fin.unideb.hu

Telefon: +35 52 512 900/64177

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 26. 10:18