RRF-2.3.1-21-2022-00009

 

 

Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium (RRF-2.3.1-21-2022-00009)

Projekt címe: Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium
Projekt azonosítója: RRF-2.3.1-21-2022-00009

Projekt leírása:
Az RRF-2.3.1-21-2022-00009 azonosítószámú, „Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium” című projekt – amely a következő 3,5 évben a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg – két fő tématerülettel foglalkozik, amelyek a hidrogéntechnológiákra fókuszáló, és a szén-dioxid hasznosításra (CCU) koncentráló programok.
A globális felmelegedéssel kapcsolatos aggodalmak felerősödésével egyre nagyobb figyelem irányul a megújuló energiaforrások kiaknázására. Gazdasági elemzések és előrejelzések szerint a „zöld gazdaság” területe fogja képezni a következő nagy gazdasági konjunktúraciklus (Kondratyev-ciklus) alapját. Az ezt célzó technológiák elterjedésének azonban gátat szab azok időszakossága (pl. napelemek esetén a napszakok váltakozása), illetve, hogy a megtermelt villamos energia tárolására egyelőre nem sikerült általánosan kielégítő megoldást találni. 

Annak érdekében, hogy Magyarország a közép és hosszútávon a zöld gazdaság térnyerésének nyertese legyen, létre kell hozni azt a komplex tudásbázist és kompetencia együttest, amelyek lehetővé teszik, hogy a hazai gazdasági szereplők versenyképesek legyenek.
Ennek érdekében hozzuk létre a Megújuló Energiák Nemzeti Laboratóriumot amelynek keretében kiépítjük a kislábnyomú energiatechnológiák, különösen a H2 előállítás/szállítás/tárolás/felhasználás és a CO2 hasznosítás (CCU) tudományos és technológiai, jogi, gazdasági, és iparjogvédelmi bázisát, ezzel érdemben hozzájárulva egy fenntartható energiagazdálkodás és vegyipar kiépítéséhez. A villamos energiával nehezen szénmentesíthető ágazatok zöld hidrogén alapú energia- és nyersanyagellátása, valamint CCU szükséglete nyomatékosítja a fenti technológiák létjogosultságát. Kiegészítő célként megjelennek a hazai relevanciával rendelkező akkumulátoros technológiák is.

A két technológia-csoport egymással párhuzamosan, egymást támogatva jelentős szerephez juthat az ágazati integrációban, a hazai ellátásbiztonság erősítésében, és dekarbonizációs céljaink elérésében. A meglévő és kialakuló tudásbázisra alapozva, az együttműködő partnerek szoros együttműködésével olyan új technológiai megoldások jönnek létre, amelyek diszruptív innovációkhoz vezetnek, és ezáltal a magyar vállalkozások jó helyzetbe kerülhetnek egy gyorsan növekvő piacon. 

További célunk, hogy e gazdasági szereplők magas hozzáadott értékkel megjelenhessenek az energiatárolás és konverzió értékláncaiban, mint gyártók vagy potenciális alkatrész beszállítók. A kutatóintézetek támogatást nyújtanak a gazdasági szereplők innovatív termékportfóliójának kialakításához, a termék és komponensfejlesztéshez szükséges ismeretek megalapozásához, illetve a szakemberképzéshez.

Konzorciumvezető: 

  • Pécsi Tudományegyetem
  • Konzorciumi tagok:
  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Debreceni Egyetem
  • Energiatudományi Kutatóközpont
  • Miskolci Egyetem
  • Neumann János Egyetem
  • Pannon Egyetem
  • Széchenyi István Egyetem
  • Szegedi Tudományegyetem

Természettudományi Kutatóközpont 

A projekt teljes szerződött támogatás összege: 6 304 000 000 Ft, azaz hatmilliárd-háromszáznégymillió forint.

A projekt megvalósításának pontos időtartama:

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022. év 01. hó 01. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025. év 09. hó 30. nap.

Megújuló Energiák Nemzeti Laboratóriummal kapcsolatos további linkek:

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 09. 10:24