Skill laborok fejlesztése

A kedvezményezett neve
Debreceni Egyetem, Állami Egészségügyi Ellátó Központ
A szerződött támogatás összege
13 582 961 154 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-4.2.2-16-2017-00001

Az egyetemi klinikákon, egészségügyi intézményeknél jelenleg nem áll rendelkezésre az orvosképzés és az egészségügyi szakképzés gyakorlati oktatásához korszerűen illeszkedő és rendszerbe szervezett klinikai demonstrációs bázishálózat. Az intézmények infrastruktúrájának kiépítése, fejlesztése, a szükséges eszközök beszerzése, a módszertan kidolgozása és a képzők képzése elengedhetetlen. 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és konzorciumi partnerei – a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem – országos skill laborhálózatot hoznak létre 8 milliárd forintos fejlesztéssel. A projekt fő fókusza a skill laborok infrastrukturális feltételeinek és a klinikai-technikai jártasságot elősegítő eszközparkok kialakítása, illetve egységes oktatási program bevezetése a gyakorlati oktatás minőségének emelése érdekében. A három egyetemen és 16 megyei szintű oktatókórházban lehetővé válik a diagnosztikus, terápiás, köztük életmentő beavatkozások gyakorlatban történő oktatása.
A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
A projekt célja:

  • Az egészségügyi szakmai minőség és a betegbiztonság biztosítása.
  • Biztosítani az egyenlő esélyű hozzáférést a jó minőségű gyakorlati oktatáshoz az orvosképzésben és a szakképzésben lévők számára egyaránt.
  • Jól képzett egészségügyi szakdolgozók segítsék az egészségtudatos magatartás kialakítását, a gyógyulást, a rehabilitációt és nagy szerepet vállaljanak a magyar lakosság egészségügyi állapotának és gyógyulási esélyeinek javításában.
  • Egy olyan skill-modell hálózat kialakítása, amely szigorú szabályok szerint, helyi igényekre reagálva országszerte alkalmazható az egészségügyi ellátórendszerben. 
  •  A szimulációs „skills” képzés gyakorlatának általánossá tétele a hazai egyetemi orvos és szakdolgozó képzés teljes spektrumában.
  • Egységes „skills” oktatási – képzési program kidolgozása, az ellenőrzés és minőségbiztosítás módszereinek megteremtése, valamint egy integrált, oktatási-szervezeti kooperáció létrehozása a partner-intézmények és a projekt „kórházi” ága között.
  • A skills” programhoz csatlakozó módszertani útmutató kidolgozása, amely segítséget nyújt a skills képzésben résztvevő oktatók számára, egységes módszertant és protokollokat alkalmazva.
  •  A klinikai-technikai jártasságot elősegítő („skill”) tárgyi környezet és eszközparkok kialakítása, az általános orvosi és szakorvosi gyakorlat alapvető műfogásainak hatékony elsajátításán keresztül a gyakorlati oktatás minőségének emelése.
  • A gyakorlati orvosképzés fejlesztése, a szervezett, gyakorlat-orientált alapképzés, szakképzés és továbbképzés hármas egységének megvalósítása.
Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 05. 14:50