Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM, PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
A szerződött támogatás összege
941 433 040
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.6.2-16-2017-00003

A projekt az egészség gazdaság fogyasztási és gyártói oldalának ökonómiai sajátosságait tárja fel. Az egészséggazdaság fogyasztásszerkezetében a sport és egészség célú költések szerkezetét, motivációit, trendjeit, az egyedi sajátosságokat mutató társadalmi csoportokat tárjuk fel. A vizsgálatok kiterjednek a sportsérülések egészségbiztosítási terhének, a sportfogyasztási szokások vizsgálatára, az egészséget pozitívan befolyásoló piacokon (aktív mozgás, wellness-fittness-spa, élelmiszer, herbárium) és az egészségügyi piacokon (klasszikus egészségügyi szolgáltatások, alternatív gyógymódok, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök) mutatkozó fogyasztási sajátosságokra. A vállalati oldalon a sportvállalkozások versenyképessége, az egészséggazdasági vállalatok piacorientációja kerül elemzése. Ezek alapján fogyasztói egészség és sport fogyasztási modell, ágazati versenyképességi és piacorientációs modell kerül kidolgozásra.

Feladatmegosztás a konzorciumi tagok közt.

Szakmai feladatok: DE Lakossági fogyasztási vizsgálatok és Szervezeti hatékonyság vizsgálatok, PTE IPAQ validálás, A hazai és nemzetközi sportfogyasztási szokások és Sportsérülések betegségteher vizsgálata értékteremtés, versenyképesség, működés a hazai sportpiacon, SZE: A sport extern hatásainak vizsgálata, Fogyasztói magatartás és szervezeti hatékonyság kapcsolata és A prevenciós célú diagnosztikai szolgáltatások fogyasztói megítélése.

Projekt menedzsment és pénzügy: Mindhárom konzorciumi partner rendelkezik projektmenedzsmnet szervezettel, a saját intézményen belül ezek koordinálják a pályázat megvalósítást. A konzorciumvezető DE összefogja, koordinálja ezen szervezetek munkáját és biztosítja projekt görgülékeny megvalósítását.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 08:53