Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában.

A kedvezményezett neve
Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Széchenyi István Egyetem
A szerződött támogatás összege
405 587 346 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.5.2.-17-2017-00002

Projektünk tervezésére az irányadó fejlesztési programokkal összhangban, a felsőoktatási stratégia céljait alapul véve került sor. A projekt általános szakmai célja a munkaerő-piachoz való igazodás, a hallgatók munkaerő-piaci és az oktatók módszertani kompetenciáinak fejlesztése. Ennek eredményeként a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira mind a hallgatók, mind az oktatók, mind pedig az intézmények emelkedő teljesítménnyel lesznek képesek válaszolni. A felsőoktatási részvétel és a végzettségi szint növelése érdekében az érintett felsőoktatási intézményekben olyan szolgáltatások kifejlesztésére és működtetésére törekszünk, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését, különös tekintettel a szociális munka és egyéb segítő szakmák képzési területére. A duális képzést olyan eszköznek tekintjük, amely – megfontolt és jól előkészített lépés-sorozat keretei között – minden szereplő számára egyidejű nyertes pozíciót eredményez, a közvetlen szakmai tartalmakon felül pedig támogatja a hallgatók transzferábilis ismereteinek, készségeinek bővülését, érdeklődésük, motivációik fejlődését. Javítja előmeneteli lehetőségeiket, szociális-vezetési képességeiket, és elősegíti szakmai önállósodásukat.
A megvalósításban részt vevő felsőoktatási intézmények vállalt tevékenységei széles spektrumon mozognak:

  • tantervfejlesztés
  • tananyagok, digitális tartalmak fejlesztése
  • módszertani innováció
  • képzők képzése
  • hallgatói kompetenciák mérése és fejlesztése
  • gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe
  • vállalati tantervek kidolgozása a duális képzés gyakorlóhelyei számára
  • felsőoktatási részvételt növelő és a lemorzsolódás kockázatát csökkentő programcsomagok kidolgozása és megvalósítása

A projekt az EFOP-3.5.2 konstrukció keretében 405 587 346 Ft támogatással valósul meg a 2017.09.01.- 2020.09.30 közötti időszakban a Pécsi Tudományegyetem, mint fő pályázó (Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék) és a Debreceni Egyetem (Egészségügyi Kar, Szociális Munka Tanszék), valamint a Széchenyi István Egyetem (Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék) konzorciumi együttműködésében.

EFOP-3.5.2-17-2017-00002 Ösztöndíj felhívás

EFOP-3.5.2-17-2017-00002 Ösztöndíj jelentkezési lap

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 09:07