"Tehetségből fiatal kutató" - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban.

A kedvezményezett neve
Debreceni Egyetem
A szerződött támogatás összege
1. 806. 750. 000
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tartalmának bemutatása
A projekt átfogó célja, a felsőoktatási intézmények belső megújulásának támogatása, a minőségi tudományutánpótlás-nevelés érdekében. A projekt alapvető célja olyan feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget biztosítanak a
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

A projekt átfogó célja, a felsőoktatási intézmények belső megújulásának támogatása, a minőségi tudományutánpótlás-nevelés érdekében. A projekt alapvető célja olyan feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi illetve közösségi tudományos fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, melyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre.

A projekt kiemelt feladatának tekinti a doktori hallgatók létszámának és a fokozatszerzés arányának növelését, valamint a fiatal kutatók elvándorlási arányának csökkentését. A társadalomtudományi képzési területen a doktori képzés átalakításához a kutatás- és a gyakorlatközpontúság lehetőségének megteremtésével, a K+F+I célú infrastruktúra folyamatos megújításával is hozzájárul a pályázat. Emellett a gazdasági és társadalmi szereplők által megfogalmazott témák megjelenése is kedvező hatású lehet a doktori iskolák a K+F+I területeken kifejtett hatásának javítására. Ezen célok érdekében a Doktori iskolák megújulása, a hazai és nemzetközi kutatási kapcsolatok bővítése mellett a kutatási portfólió szélesítése szerepel a vállalt tevékenységek között. A kutatói és oktatói utánpótlás biztosítása érdekében a kutatói életpálya alternatívák feltárása mellett a kutatói hatékonyság növelését a kutatói, tudománykommunikációs, publikációs és a témavezetői mentoráló készségek fejlesztése segítheti.

A projekt a Budapesti  Corvinus Egyetem vezetése mellett, konzorciumi formában valósul meg, amelynek megvalósításában a Debreceni Egyetem mellett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem , illetve a Pécsi Tudományegyetem vesz részt.

A projekt teljes költségvetése 1. 806. 750. 000  Ft, amelyből a Debreceni Egyetem 534 905 824 Ft támogatásban részesült. A projektben a Debreceni Egyetem több szervezeti egysége is részt vesz, név szerint az Állam- és Jogtudományi Kar, a Böcsészettudományi Kar, illetve a Gazdaságtudományi Kar.

 

Tovább a BCE hivatalos projekt honlapjára

Projekttámogatási prezentációk:

Héder Mária
Nemes-Zámbó Gabriella
Zaccaria Márton Leó

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 08:50