Világlétra

A kedvezményezett neve
DEBRECENI EGYETEM
A szerződött támogatás összege
129 393 840 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.4.1-15-2015-00005

A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési- és Felnőttképzési Karán létrehozott Lippai Balázs Roma Szakkollégium 2012 óta végzi folyamatosan munkáját. 
Az EFOP-3.4.1-15 Roma szakkollégiumok támogatása című konstrukcióhoz „Világlétra” projekt a társadalmi kohéziót erősítő roma szakkollégiumi képzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás és alkalmazott kutatás fejlesztése a DE GYFK Lippai Balázs Roma Szakkollégiumban című pályázatunk a korábbi évek tapasztalataira támaszkodva, hallgatói igényfelméréssel kiegészülve, valamint a társadalmi-gazdasági igényeket figyelembe véve került összeállításra, a Roma Szakkollégium és a tervezett szakmai megvalósítók közös munkájában. A program során alapelvként kezeltük, hogy a hallgatók az egyéni fejlesztéseken (mentori együttműködés) túlmenően olyan szakmai tartalmakat sajátíthassanak el, amely a későbbi munkavállalásuk lehetőségeit erősítik, valamint a program ideje alatt lehetőség nyílik az egyéni kutatások lebonyolítására, amelyet megfelelő felkészültségű szakemberek, oktatók segítenek, a középiskolákban történő önkéntes munkára, valamint a szakkollégium életének aktív formálásába. Az egyes programelemek tartalma és a köztük lévő szinergia lehetővé teszi azt, hogy hallgatóink – az egyéni felkészültségük és érdeklődésük függvényében – a program megvalósítása alatt hozzáférjenek a szakmai tartalmakhoz, biztosított legyen számukra az egyéni fejlődés és aktív szerepvállalás lehetősége.

 

A „Világlétra” projekt három fő programra, alprogramokra, valamint az ezeken belül megvalósított modulokra tagolható az alábbiak szerint:

1) Tanulmányi sikeresség előmozdítása program
1.1. Pedagógiai alprogram
1.1.1. Inkluzív pedagógiai modul: „Képzők képzése” oktatóknak; Inkluzív pedagógiai modul hallgatóknak
1.1.2. Mentorálás modul Alapkompetenciákat fejlesztő foglalkozások
1.1.3. tanulás tanulása modul
1.2. „Világ-nyelv” alprogram
1.2.1. Professzionális kommunikáció modul: 1. Verbális-,2. Online kommunikáció 3. Prezentáció almodulok
1.2.2. Nyelvoktatás modul: angol és lovári
1.2.3. „Schiffer Pál” filmszakkör
2) Kutatási tevékenységbe történő bekapcsolódás program
2.1 Terepgyakorlat alprogram
2.1.1. Közép-Kelet-Európa társadalmi és kulturális tér
2.1.2. Hazai társadalmi és kulturális tér
2.1.3 Önkéntesség, öntevékenység
2.2 „Világom a világom” kutatási alprogram
2.2.1. „Regio nostra” kutatási modul, Tehetséges szakkollégista hallgatók egyéni fejlesztése
2.2.2. „Talentum” tehetségkutató és tehetséggondozó modul; Talentum versenyek
2.2.3. „Cséplő Gyuri” filmkészítő modul
2.2.4. Kutatási disszemináció, tananyagfejlesztés modul (több alprogramon átívelően)
3) Társadalmi szerepvállalás megerősítése program
3.1. Örökség identitás-erősítő alprogram
3.1.1. „Péli Tamás kulturális estek”, Roma kulturális hagyományok modul
3.1.2. „Potta Géza” népzenei modul
3.1.3. „Ámi Lajos mesemondó” modul
3.2. Hálózatépítés alprogram
3.2.1. „Tesz-Vesz Koli”, önkéntes hallgatói közösségépítő modul
3.2.2. Középiskolai kapcsolatépítő modul
3.2.3. Szakkollégiumi, felsőoktatási, civil és foglalkoztatói kapcsolatépítő modul
3.2.4. Workshop
3.3. Karriertámogató alprogram
3.3.1. „egészségtudatos életmód/egészségnevelés” modul
3.3.2. Mentálhigiénés szolgáltatások modul
3.3.3. Karrier tanácsadás modul
3.3.4 Érdekvédelmi modul
3.3.5. Jogi-és gazdasági alapismeretek modul

 

A program megvalósítása során együttműködést alakítunk ki határon túli felsőoktatási intézményekkel; olyan hazai középiskolákkal, amelyek a Kar hallgatóinak rekrutációs területén helyezkednek el; valamint azokkal a tanodákkal, ahol hallgatóink gyakorlatszerzése, esetlegesen végzés utáni elhelyezkedésében segítséget tud adni. Ezeken túlmenően keressük majd az együttműködés lehetőségét azokkal a programmegvalósítókkal, amelyek a társadalmi felzárkózás ügyét szolgálják (pl. komplex telep-programok, Biztos Kezdet Gyerekházak stb.), ezzel is elősegítve a társadalmi integráció horizontális és vertikális rendszerének kiépítését. A hazai roma szakkollégiumokkal történő kapcsolatépítés a program fontos szakmai célja, ezért együttműködési megállapodást kötöttünk a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégiummal, valamint konferenciáinkon, workshopjainkon biztosítjuk a társ-szakkollégiumok szakemberei és hallgatói számára a részvételt. A program megvalósításához szükséges humán- és infrastrukturális erőforrások rendelkezésre állnak, amely a program zárása utáni fenntartási időszakot is biztosítják.

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 10:12