Win-win technológia a healthy food csemegekukorica termesztésben

Azonosítószáma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00064

Konzorcium vezető: IRRIFARM Kft.

Konzorciumi partnerek: Debreceni Egyetem, FORMULA GP. Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, GEO-TERRA 96 Mezőgazdasági Termelő-Szolgáltató és Földmérő Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyarország kiemelkedően fontos szerepet játszik a világ csemegekukorica termesztésében, a belőle előállított élelmiszerek termelésében, ill. azok exportjában (a világ 10 legfontosabb országa közé tartozik). A hazai csemegekukorica vetésterület 30-35 ezer ha között változik, mely területnek közel fele Hajdú-Bihar megyében található, melyhez igen jelentős feldolgozó ipari kapacitás is társul. A növény termesztéstechnológiája jelentős átalakuláson ment keresztül, amely növelte az üzemekben elért termés mennyiségeket. A csemegekukorica beltartalmi mutatói közül a makrokomponensekre vonatkozóan is limitált ismeretekkel rendelkezünk (cukor, keményítő, stb.), ugyanakkor az életfontosságú biokomponensekről (lutein, zeaxantin) gyakorlatilag nincsenek hazai kutatási eredmények.

A projekt alapvető célja, hogy olyan komplex, zárt rendszert fejlesszünk ki a csemegekukorica termesztéstechnológiájában, amely lehetővé teszi ezen humán egészségügyi szempontjából kulcsfontosságú anyagok (lutein, zeaxantin) stabil, megnövelt mennyiségű termelését, azaz az így előállított végtermék healthy-food-ként történő hasznosítását. A technológiafejlesztés tehát eredményesen szolgálja a csemegekukorica termésének quantitatív és qualitatív növelését, amely a win-win technológia lényegét jelenti.

A projekt jól áttekinthető, a feladatok elkülönítetten definiált, ugyanakkor egymással integratív kapcsolatban lévő moduláris rendszerben kerül megvalósításra, melyben a kutatás (Debreceni Egyetem MÉK Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem ÁOK Farmakológiai Intézet), a szaktanácsadás (Fitopedon Kft, Relaxon Bt) és az üzemi-termelési gyakorlat, a piac (Irrifarm Kft., Geo-Terra 96 Kft., Formula-GP Kft.) résztvevői, szereplői koherens kapcsolatban vannak egymással. Az agrotechnikai és biológiai-genetikai kutatásokat a Debreceni Egyetem MÉK Növénytudományi Intézet szántóföldi kísérletek keretében valósítja meg. Az ezekből kikerülő csemegekukorica minták sokoldalú, részletes élettani hatásainak vizsgálatára a Debreceni Egyetem ÁOK Farmakológiai Intézetében kerül sor. Az üzemi-gyakorlati partnerek termőhely-specifikus elemeinek vizsgálatát (pedológiai, relief elemek stb.) a Relaxon Bt munkatársai végzik el. A csemegekukorica speciális, big-data bázison alapuló növénytáplálásásának  szoftware és hardware részének kiépítése a Fitopedon Kft. feladatait jelentik. Az üzemekben – figyelembe véve a termőhelyi adottságokat és a műszaki-technikai lehetőségeket – eltérő talajtípusokon, eltérő vízellátás mellett kerülnek beállításra a nagyüzemi területek, melyek egyúttal üzemi szinten a kutatási eredmények verifikációját is szolgálják.

A három modul résztvevőinek információ áramoltatása biztosítja a szaktanácsadás keretében, hogy a projekt zárásakor olyan csemegekukorica technológia kerüljön kidolgozásra, melyben mind a termés mennyiségi, mind a minőségi paraméterei az egészséges humán élelmiszer (healthy food) termelését biztosítják a win-win technológia modellben.

A projekt kezdete: 2021.01.01.
A projekt várható befejezése: 2024.12.31.
Projekt időtartama: 48 hónap
A projekt összköltsége: 1 189 097 583 Ft
Elnyert támogatás konzorcium szinten: 799 497 014 Ft

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 22. 15:10