Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében

A kedvezményezett neve
Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem
A szerződött támogatás összege
967 420 489 Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-3.6.2-16-2017-00001


A Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem közösen nyert el Európai Uniós forrásból támogatást „Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében” címmel tematikus kutatási hálózati együttműködések megvalósítására.

A projekt a meghirdetett hét kiemelt tudományterület közül az élelmiszer- és agrártudományok területén valósul meg. A projekt átfogó célja a hazai kutatók nemzetközi kutatásokhoz való kapcsolódásának elősegítése a multifunkcionális mezőgazdasági fejlesztések kérdéseinek vizsgálatán keresztül. A konzorcium a projekt futamideje alatt a Kárpát-medencére vonatkozóan komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatását, szolgáltatási hálózatának kidolgozását tervezi megvalósítani tematikus kutatási együttműködések által. Mindezt annak érdekében, hogy a következő időszakban hazai és nemzetközi szinten mérve is hatékony és fenntartható kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység valósuljon meg az érintett régióban az agrártudományok területén, elsődlegesen a multifunkcionális mezőgazdasági fejlesztések kérdéseinek vizsgálatán keresztül. 
Az EU multifunkcionális agrármodelljének célja, hogy egy gazdaságilag hatékony, ugyanakkor környezeti szempontból fenntartható mezőgazdaságot alakítson ki, amely funkciói révén képes hozzájárulni a vidéki térségek (mint a Kárpát-medence) integrált fejlődéséhez. A multifunkcionális gazdaság előnyben részesíti a már rendelkezésre álló erőforrások hasznosítását (mint például saját megtakarítások felhasználása hitelek helyett, vagy a gazdaságban termelt anyagok hasznosítása a vásárolt termékekkel szemben). A multifunkcionális agrárgazdaság a vidék hármas funkcióját – vagyis a gazdasági (termelési) funkciót, az ökológiai funkciót, valamint a társadalmi (közösségi) és kulturális funkciót – komplexitásában tekinti. Az európai mezőgazdaság jövője – lévén, hogy ma már multifunkcionális mezőgazdaságról beszélünk –szorosan kapcsolódik a természeti és táji erőforrások fenntartható hasznosításához, a környezetvédelemhez, valamint a versenyképes és fenntartható gazdálkodáshoz. A téma jelentőségét felértékeli a multifunkcionális mezőgazdaság fogalmának, azaz a mezőgazdaság többfunkciós szemléletének a széleskörű terjedése. 
A projekt keretében lehetőség nyílik a multifunkcionális mezőgazdasághoz kapcsolódó alapkutatások megvalósítására, a hazai kutatói kapacitások hálózatba történő összekapcsolására a multifunkcionális mezőgazdaság területén, fiatal kutatók kutatási feladatokba való bevonására, a kutatási eredmények széleskörű nemzetközi megismertetésére, a hazai multifunkcionális mezőgazdasági kutatások terén nemzetközi kutatási hálózatokhoz való csatlakozásra valamint a hálózatosodás révén részvétel nemzetközi kutatási programokban való részvételre.  
A projekt célcsoportjába tartoznak a projekt konzorciumát alkotó intézmények felsőoktatási hallgatói (különös tekintettel a doktoranduszokra és predoktorokra); posztdoktorok, oktatók, (fiatal) kutatók; felsőoktatási intézmények K+F munkatársai, míg a projekt érintettjei a megvalósítás földrajzi közelében és tágabb hatásterületén élő társadalom, illetve agrár-élelmiszeripari vállalkozói kör.
A projektben három egyetem együttműködése valósul meg 36 hónapon keresztül. 

A pályázat 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg. A projekt összköltsége: 967 420 489 Ft, amelyből a Debreceni Egyetem a konzorcium vezetőjeként 428 171 099 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás további megoszlása: Eszterházy Károly Egyetem 329 149 390 Ft, a Nyíregyházi Egyetem 210 000 000 Ft.

Támogatás összege: 967 420 489 Ft.
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.
A projekt szakmai vezetője: Prof. Dr. Jávor András, egyetemi tanár, rektori főtanácsadó

A projekt keretébenlehetőség van ösztöndíjprogramokra való jelentkezésre. Az ösztöndíjprogramok felhívása az alábbi linken érhető el:
efop_362_16_2017_00001_osztondij_programok_meghirdetese.pdf

Az ösztöndíjprogramok jelentkezési lapja az alábbi linkről letölthető:

osztondij_jelentkezesi_lap.docx

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 24. 10:12