Zárt akvakultúra rendszerek input és output paramétereinek környezeti és gazdasági szempontú fejlesztése

nkfi

 

A szerződött támogatás összege: 887 397 020 Forint
A támogatás mértéke (%-ban): 74,54 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.
A tényleges befejezés dátuma: 2021.12.31.
Projekt azonosító száma: 2018-1.3.1-VKE-2018-00012


A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával a 2018-1.3.1-VKE pályázati konstrukció keretében a GS-PIPE Kft, az ENTRA-SYS Kft., a Debreceni Egyetem és a Szent István Egyetem konzorciuma 887 millió forint támogatást nyert el az akvakultúra rendszerek fejjlesztését segítő projekthez. 

A világ haltermelése változásokon megy keresztül és az egyre emelkedő fogyasztói igényeket a természetes vízi halászattal már egyre nehezebb teljesen ellátni. A megfelelő minőséget biztosító folyamatos ellátást a jövőben az akvakultúra növekvő szerepvállalása lesz képes biztosítani. Világviszonylatban napjainkra az elfogyasztott hal közel fele már a halgazdaságokból kerül a fogyasztók asztalára. Hazánkban ez többszörösen igaz és a halastavi haltermelés, a precíziós halgazdaságok adják az étkezési hal közel 80%-át. Annak érdekében, hogy a növekvő keresletet egészséges, ellenőrzött környezetből származó, magyar hallal tudjuk kielégíteni, szükség van a hazai termelés bővítésére, ami két módon lehetséges, egyrészt a jelenlegi extenzív tógazdaságok területét kell növelni (ami költség-, és munkaerő-igényes), másrészt a termelést kell intenzifikálni. Utóbbi ugyan megoldást jelenthet a termelés növelésére, viszont az extenzív gazdálkodással szemben komoly ökológia kockázatokat hordoz. A felmerülő problémák közül a használt víz kibocsátása jelenti a legnagyobb terhelést a környezetre. Jelen kutatási projektben erre a problémára kívánunk megoldást találni. 
A feladat végrehajtására két, gyakorlati fejlesztői tudással rendelkező profitorientált vállalkozásból és két egyetemből álló konzorcium jött létre, így rendelkezésre áll az a tudásbázis, mely a megalapozza az elvégzendő feladatot. 

A projekt eredményeként egy alacsony beruházási költséggel megvalósítható, egyszerűen kezelhető és szaktudást nem igénylő technológiai modell kerül kialakításra, amely környezeti és input tényezőktől függetlenül méretezhető, és ami képes hozzájárulni a már meglévő, illetve a jövőben potenciálisan megvalósuló intenzív haltermelő telepek gazdasági és környezeti fenntarthatóságának javításához.

2018-1.3.1-VKE-2018-00012 - Záró projekt közlemény

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 24. 13:09