FMP-E/1901/4. 1/028

A projekt  címe: „MULTISOIL - A talajok multifunkcionalitásának megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása az agrárkörnyezet fenntarthatósága céljából”
A projekt azonosító száma: FMP-E/1901/4. 1/028
Konzorciumvezető: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Költségvetéssel rendelkező partner megnevezése: Debreceni Egyetem
Költségvetés nélküli partner megnevezése: Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
A támogatási összeg: 42 470,30 EUR
A Debreceni Egyetem költségvetése: 17 905,25 EUR
Támogatás intenzitása: 85% ERFA támogatás
A projekt időtartama: 2020.09.01 - 2021.08.31
A program szlogenje: Partnerséget építünk

A projekt célja az egészséges emberi élet fenntartásához szükséges táplálékot biztosító termőföld multifunkcionalitása fenntartásának fontosságát és lehetőségét hangsúlyozó programok szervezése szlovák és magyar területeken, két korcsoport, a szakközépiskolai tanulók és egyetemi hallgatók, leendő gazdálkodók valamint a jelenleg is gazdálkodással foglalkozó felnőttek számára. A szlovák Vezető Partner célcsoportja a régió gazdálkodói, míg a magyar partner célcsoportja a leendő gazdálkodókat jelentő diákok, hallgatók. Az ismeretek átadását a határ két oldalán lévő, egymással évek óta szakmai kapcsolatban álló kutatóintézetek szervezik. Az elméleti és gyakorlati oktatási programokon mindkét régió célcsoportjai részt vesznek. A programok révén a résztvevők megismerkednek a legfontosabb talajdegradációs problémákkal, az azokat kiváltó tényezőkkel és a lehetséges megoldásokkal. 

A projekt közvetlen célja a résztvevők szemléletformálása, a környezettudatosság erősítése, a határ két oldalán alkalmazott gyakorlati módszerek előnyeinek és hátrányainak kölcsönös megismerése. Ennek érdekében a Vezető Partner elméleti előadásokat, majd ezt követően gyakorlati napot szervez a helyi gazdálkodóknak. A magyar Partner középiskolai diákok és egyetemista hallgatók számára szervez elméleti és gyakorlati szakmai napokat. A szakmai programokat a két kutatóintézet közösen állítja össze a korábbi eredményeikre támaszkodva. 

A projekt hozzáadott értéke olyan új tananyag összeállítása, amely az elméletet és a gyakorlatot összekapcsolja, ezáltal a fenntarthatóságot, a multifunkcionalitást, a biodiverzitást és egyéb szakmai fogalmakat a gyakorlatban is érthetővé teszi a gazdálkodók és a diákok számára. Emellett az agrárkutatás újabb eredményei közvetlenül átadhatók, növelve ezzel a környezettudatos gazdálkodók számát. Az előadásokon elhangzó elméleti ismeretek gyakorlati vonatkozása is bemutatásra kerül. 

A projekt keretében elkészített DVD-k és írásos anyagok biztosítják, hogy az oktatásokon elhangzott információk később is a résztvevők rendelkezésére álljanak, és eljussanak olyan gazdákhoz és tanulókhoz is, akik személyesen nem vettek részt a programokon. Az átadott információk a projektben részt vevő regionális kutatóintézetek eredményein alapulnak, melyek így közvetlen módon eljuthatnak a gazdákhoz. Ezáltal olyan specifikus, a térségre adaptált információkhoz jutnak, melyek a két régióban található sajátos (nehéz agyag és homok) talajfizikai tulajdonságokra fókuszáló kutatásokon alapulnak. Emellett az elkészítendő oktatási anyag a szokványos iskolai tananyag mellett gyakorlati információkkal is szolgál a tanulók részére.

A projekt hosszútávú célja a leendő és jelenlegi gazdálkodók szemléletformálása, a talajok multifunkcionalitásának megőrzése az egészséges élelmiszerek előállítása céljából. A projekt erősíti a kutatóintézetek további kutatási együttműködését is.  

Sajtóközlemény a megtartott konferenciáról

Sajtómegjelenés-www.debreceninap.hu

MULTISOIL absztraktkötet

A talajok multifunkcionalitásának megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása... - absztraktkötet

A talajok multifunkcionalitásának megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása az agrárkörnyezet fenntarthatósága céljából- kiadvány

www.skhu.eu , www.viacarpatia-spf.eu

A honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 22. 14:46