Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

A kedvezményezett neve
OKFŐ, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem
A szerződött támogatás összege
8 649 839 907,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban)
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A tényleges befejezés dátuma
Projekt azonosító száma
EFOP-2.2.0-16-2016-00002

Az OKFŐ konzorciumi vezetésével és egyetemi konzorciumi partnerek (SZTE, PTE, DE) részvételével megvalósuló EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság mentális egészségi állapotának javítása, az ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer fejlesztése és a korszerű, költséghatékony működtetés feltételeinek kialakítása. A projekt hatásaként javulhat a fiatalok lelki egészségi állapota, csökkennek a területi és társadalmi egyenlőtlenségek, korszerűsödik, és egyes helyszíneken létrejön a gyermek vagy serdülőkori addiktológiai/pszichiátriai ellátások komplex rendszere. A kiemelt projekt lényegi és központi eleme a gyermekpszichiátriai ellátórendszer területi hozzáférésének javítása az ország minden régiójában. 

A projekt alapvető célja a 18 év alatti lakosság lelki egészségi állapotának javítása, az érintett populáció ellátáshoz való jutásában meglévő egyenlőségek csökkentése.
A korszerű terápiás módszereknek teret adó egészségügyi infrastruktúra fejlesztése – korszerű tér biztosítása a megújuló és bővíthető kapacitásoknak.
A geográfiai hozzáférés biztosítása olyan területeken, ahol eddig nem volt ellátás.
Új ellátási modalitások tárgyi és szakmai feltételeinek megteremtése.
Az ellátórendszer rugalmasságának és alkalmazkodóképességének javítása az egészségügyi ellátórendszer korszerű és költséghatékony működtetése mellett.
A mentálhigiénés ellátórendszerek közötti hálózatépítés elősegítése, a team-szerű működés előmozdítása a rendelkezésre álló eszközökkel.
Egyenlőtlenségek mérséklése a mentális egészség területén, a mentális egészség, mint érték kezelése, befektetés a mentális egészségbe.
Az értékelési és finanszírozási rendszer fejlesztése, új működési modellek kialakítása a szükségletfelmérés és helyi válaszok kialakítása területén.


Debreceni Egyetem VI. alprojekthez kapcsolódó eredménytermékei

1.    Módszertani útmutató a helyi ellátórendszer hatékonyságának mérésére, interszektoriális ellátási együttműködések mérési eszközei, közös indikátorrendszer alkalmazásának lehetőségei az egészségügyi alapellátás, lakosságközeli egészségügyi ellátások, szociális ellátások, gyermekvédelem számára


2.    A kiemelt projekt intervenciós és fejlesztési elemeinek értékelési módszereinek létrehozása és alkalmazása

Szakmai szabályozó dokumentumok tesztelése

Betegtájékoztatók tesztelése

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 16. 13:25